Jak informowaliśmy na początku lutego, w minionym roku skład osobowy redakcji portalu Kresy.pl skurczył się o dwie osoby. Samo istnienie portalu jeszcze kilka miesięcy temu stało pod wielkim znakiem zapytania, jednak dzięki wielkiej mobilizacji naszych Czytelników, groźba ta, jak się wydaje, została na razie zażegnana. Kwiecień jest trzecim miesiącem z rzędu, w którym udaje nam się zebrać 12 tys. PLN – minimalną miesięczną kwotę darowizn, niezbędną dla przetrwania portalu.

Uznaliśmy, że to dobry moment, by postawić kolejny krok. Miesięczny koszt zatrudnienia jednego pracownika wynosi 2 500 PLN. Jeśli zatem chcemy odbudować pierwotny skład osobowy, zamiast dotychczasowych 12 000 PLN, musimy zbierać 17 000 PLN miesięcznie. To o 5 000 PLN więcej niż kwota, o którą apelowaliśmy do tej pory. Gdyby jednak udało nam się zrealizować ten ambitny cel, nasi Czytelnicy otrzymaliby w zamian około 80 depesz informacyjnych tygodniowo więcej niż dotychczas. Znacznemu zwiększeniu uległby zatem zasięg oddziaływania portalu, a Czytelnicy otrzymaliby jeszcze większą porcję ważnych informacji. Skróceniu uległby czas reagowania na ważne wydarzenia.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Koszt utrzymania portalu Kresy.pl w jego obecnym kształcie wynosi 16 tys. PLN miesięcznie. Redakcja portalu składa się obecnie z 5 osób. Najwyższe wynagrodzenie wynosi 3 tys. PLN brutto. Ogółem, na pensje przeznaczamy miesięcznie 14 tys. PLN. Do tego dochodzą koszty administracyjne, księgowości, serwera oraz obsługi informatycznej portalu — łącznie 2 tys. PLN. Wpływy z reklam są w stanie pokryć zaledwie jedną czwartą wszystkich wydatków portalu (4000 PLN). Pozostała część musi więc pochodzić od Czytelników.

W marcu zebraliśmy 13 000 PLN. To o 3 000 PLN więcej niż zakładany na marzec cel, jakim było 10 000 PLN. Nadwyżka ta została przesunięta na konto zbiórki kwietniowej, co oznacza, że zamiast zwyczajowych 12 000 PLN, jakie co miesiąc musimy zbierać od naszych Czytelników, wystarczy, że w kwietniu zbierzemy 9 000 PLN.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Jesteśmy dumni z faktu, że z naszą działalnością utożsamia się szereg znakomitych postaci polskiego życia publicznego.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaapelował o wspieranie portalu Kresy.pl

Stanisław Srokowski wspiera portal Kresy.pl

Prof. Andrzej Zapałowski wspiera portal Kresy.pl

Prof. Włodzimierz Osadczy wspiera portal Kresy.pl

Dr Lucyna Kulińska apeluje o wspieranie portalu Kresy.pl

Leszek Żebrowski wspiera portal Kresy.pl

Dr Radosław Sikora wzywa do wspierania portalu Kresy.pl

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Pomimo licznych pochlebnych opinii jesteśmy w pełni świadomi naszych niedomagań. Zdajemy sobie sprawę nie tylko z naszych technologicznych ograniczeń, ale również z popełnianych przez nas (na szczęście rzadko) błędów warsztatowych. Jesteśmy świadomi tego, że korekta naszych tekstów mogłaby być lepsza, że umykają nam niekiedy ważne informacje. Część z tych słabości uda nam się z czasem wykorzenić lub ograniczyć, w przypadku innych nie będzie to na razie możliwe. Wymagałoby to jeszcze większych nakładów finansowych.

Kresy.pl

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz