Rosyjska rozbudowa wojskowa wzdłuż granicy ukraińskiej w ciągu ostatnich kilku miesięcy zbiegła się ze stałym wzrostem popularności prezydenta Władimira Putina. Jednocześnie większość Rosjan pozytywnie postrzega Ukraińców i uważa, że Rosja i Ukraina powinny być krajami niezależnymi, ale przyjaznymi.

Według rosyjskiej agencji sondażowej Centrum Lewady, około 69% Rosjan popiera teraz Putina, w porównaniu do 61%, które popierało go w sierpniu 2021 roku.

29% Rosjan nie akceptuje Putina, w porównaniu z 37% w sierpniu 2021 roku. Centrum Lewady jest wiodącą niezależną pracownią socjologiczną w Rosji.

Aprobata Putina osiągnęła najwyższy w historii poziom 89% mniej niż rok po przymusowej aneksji Krymu w 2014 roku.

W tym samym okresie umiarkowanie wzrosło także poparcie dla rosyjskiego premiera Michaiła Miszustina i jego gabinetu. 

52% badanych twierdzi, że Rosja zmierza we właściwym kierunku. W grudniu ub. roku było to 48%.

Putin cieszy się stosunkowo wysokim poparciem, odkąd został prezydentem w maju 2000 roku. Jego popularność wynosiła średnio 79% w ciągu pierwszych 20 lat sprawowania urzędu. Niektórzy politolodzy przypisują ten trend „osobistej charyzmie Putina i wizerunkowi publicznemu” oraz preferencjom Rosjan dla „silnego władcy”. Inni eksperci twierdzą, że aprobata Putina ma związek z obojętnością i symbolicznym zaufaniem Rosjan do przywódców politycznych. – pokreślono w artykule “The Conversation”

Według sondażu Centrum Lewady około 38% Rosjan nie uważało wojny z Ukrainą za realną w grudniu 2021 rokuKolejne 15% całkowicie wykluczyło możliwość konfliktu zbrojnego.

Około 83% Rosjan ma pozytywne opinie na temat Ukraińców. 76% Ukraińców ma dobry stosunek do mieszkańców Rosji.

W obydwu narodach dominuje negatywny stosunek do przywództwa krajów. 67% Rosjan ma negatywny stosunek do przywództwa Ukrainy, wśród Ukraińców trzy czwarte (76%) ma zły stosunek do przywództwa Rosji.

Wśród Rosjan panuje przekonanie, że Rosja i Ukraina powinny być niepodległymi, ale przyjaznymi państwami „bez wiz i ceł”; tę opinię podziela około połowa wszystkich badanych (51%, inne stanowiska są znacznie mniej powszechne). Mniej więcej tyle samo ankietowanych Ukraińców (49%) podziela to zdanie. Jednak na Ukrainie porównywalna liczba respondentów (39%) uważa, że ​​stosunki między obydwoma krajami powinny być „z granicami i wizami”.

Jednocześnie odsetek Rosjan myślących dobrze o Ukrainie spadł na przestrzeni lat z 77% w 2013 roku (18% myślało wtedy o sąsiedzie źle) do 35% (i 52%) w lutym 2022 roku.

Najmłodsza grupa respondentów (18-24 lata i 25-39 lat) ma najlepsze nastawienie do Ukrainy: odpowiednio 57% i 55% ma bardzo dobre/w większości dobre nastawienie. Najgorzej oceniają Ukrainę respondenci z kategorii 55 lat i więcej: tylko 35% ma o Ukrainie dobrą opinię. 

Wśród badanych, którzy mają krewnych lub znajomych na Ukrainie (wśród Rosjan jest ich około jednej trzeciej), przeważa pozytywne nastawienie do tego kraju: 46% to w większości dobre, 12% bardzo dobre. Wśród tych, którzy nie mają krewnych i przyjaciół na Ukrainie przeważa negatywny stosunek do tego kraju: 23% to w większości złe, 25% – bardzo złe.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Stosunek Ukraińców do Rosji wciąż się pogarsza, przeważają negatywne nastroje: w listopadzie 47% badanych miało „przeważnie złe” lub „bardzo złe” nastawienie do Rosji. Jednocześnie 39% ankietowanych miało „przeważnie dobry” lub „bardzo dobry” stosunek do Rosji. W 2013 roku 88% Ukraińców miało pozytywny stosunek do Rosji. 

Połowa Rosjan obwinia za obecny kryzys USA i NATO , a 16% uważa, że ​​agresorem jest Ukraina. Tylko 4% uważa, że ​​Rosja jest odpowiedzialna za eskalację.

Wśród Rosjan w wieku 55 lat i więcej 61% uważa, że ​​inicjatorami eskalacji na wschodniej Ukrainie są USA i NATO, podczas gdy tylko jedna czwarta (24%)  respondentów w wieku 18-24 lat popiera tę opinię. Przedstawiciele najmłodszej kategorii bardziej niż pozostali (20%) są skłonni sądzić, że zaostrzenie zostało spowodowane przez Ukrainę. 

Aprobata Putina osiągnęła najwyższy w historii poziom 89% mniej niż rok po przymusowej aneksji Krymu w 2014 roku.

Sondaże przeprowadzone po aneksji Krymu w 2014 roku konsekwentnie pokazują , że większość Rosjan popiera niepodległość dwóch samozwańczych republik w Donbasie. Ale nie chcą, żeby stały się częścią Federacji Rosyjskiej.

CZYTAJ TAKŻE: 43% Ukraińców nie chce żadnych ustępstw wobec Rosji, ale tylko 20% jest gotowych zbrojnie bronić kraju [SONDAŻ]

Zobacz: Ukraina: poparcie dla członkostwa w NATO i UE najwyższe od lat

Kresy.pl / levada.ru

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply