Wielkość niejawnego eksportu Białorusi do Rosji wzrosła 8-krotnie

Prawie 15% eksportu białoruskiego towaru do Rosji w ciągu br. zostało utajnionych w białoruskich statystykach – Biełstat zaczął klasyfikować jako niejawne dostawy nie tylko benzyny i nawozów, ale także traktorów.

Białoruś w tym roku zwiększyła zakres tajności dostaw towarów na rynki zagraniczne. Eksport towarów na łączną kwotę 8,2 mld USD przez siedem miesięcy 2021 roku jest niejawny, wynika z statystyk Narodowego Komitetu Statystycznego Białorusi (Belstat). W całym 2020 roku tego rodzaju eksport na Białorusi wyniósł 1,6 mld USD.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

170 PLN    (0.77%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Tradycyjnie jako niejawne Biełstat klasyfikuje informacje dotyczące wielkości i kosztów dostaw tytoniu, chemicznych pierwiastków promieniotwórczych, metali szlachetnych, samolotów i ich części, a także broni i amunicji.

Jednak od 2021 roku, w obliczu zaostrzonych sankcji gospodarczych Unii Europejskiej i USA, do kategorii niejawnej dodano także ropę i produkty naftowe, nawozy mineralne, a także ciągniki i ciężarówki.

W rezultacie utajniony eksport wzrósł kilkukrotnie – w 2020 r. jawny eksport ropy naftowej, produktów naftowych i nawozów przekroczył 6 mld USD, eksport ciągników i ciężarówek – 1,2 mld USD.

Wartość utajnionych kategorii produktów jest uwzględniona w ujęciu całkowitym eksportu i importu. Ich wartość można więc wyliczyć jako różnicę między całkowitym eksportem a wielkością dostaw dla jawnych pozycji.

Całkowity eksport towarów z Białorusi do Rosji w okresie styczeń-lipiec 2021 r. według Biełstatu wyniósł 8,71 mld USD, a ilość dostaw jawnych towarów – 7,42 mld USD. Niejawny eksport do Rosji wyniósł więc 14,8% całości i wzrósł ośmiokrotnie od zeszłego roku, kiedy wyniósł 152 mln USD (1,2% całego białoruskiego eksportu do Rosji).

Ponadto znaczna część utajnionego eksportu Białorusi jest wysyłana do „nieznanych krajów”. – przez pierwsze siedem miesięcy br. było eksport o wartości 556 mln USD. Z dokumentów Biełstatu wynika, że w ten sposób można zakodować organizację międzynarodową.

Utajniony eksport do Stanów Zjednoczonych w tym samym okresie wyniósł 151 mln USD (przypuszczalnie są to głównie nawozy potasowe).

Jak informowaliśmy, w czerwcu 2021 roku Unia Europejska wprowadziła pierwszy pakiet sankcji sektorowych wobec Białorusi, ograniczając import produktów naftowych i nawozów potasowych z tego kraju. W sierpniu Stany Zjednoczone częściowo przyłączyły się do tych działań, dodając do listy sankcyjnej białoruskiego producenta Belaruskalę. Ponadto Wielka Brytania zakazała importu białoruskich produktów naftowych i nawozów potasowych.

Według Federalnej Służby Celnej (FCS) Rosji, import z Białorusi w br. wyniósł 8,46 mld USD. FCS klasyfikuje jako tajny eksport zaledwie o wartości 3,7 mln USD (za okres styczeń-lipiec). Import tytoniu, metali szlachetnych, nawozów, produktów naftowych, ciągników i ciężarówek – figuruje w statystykach jako jawny.

Import tytoniu z Białorusi do Rosji przez siedem miesięcy, według Federalnej Służby Celnej, wyniósł około 5,8 mln USD, paliwo mineralne – 67 mln USD, nawozy – około 20 mln USD .Import ciągników – 207 mln USD, ciężarówki – 446 milionów dolarów. To wszystko po dodaniu ukrytego w rosyjskich statystykach importu wyjaśnia ponad 70% tajnego eksportu z Białorusi do Rosji.

Kresy.pl / rbc.ru

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz