Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko spotkał się 13 maja z wysokimi rangą członkami Komisji Konstytucyjnej Białorusi, w celu omówienia zasad nowej konstytucji Białorusi, poinformowała Biełta.

Jak poinformowała państwowa białoruska agencja prasowa Biełta, Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko spotkał się 13 maja z wysokimi rangą członkami Komisji Konstytucyjnej Białorusi, w celu omówienia zasad nowej konstytucji.

„Tworzymy Konstytucję przyszłości naszego państwa. Jeśli chcemy integralnego i sprawiedliwego państwa, potrzebujemy integralnej i uczciwej konstytucji, a droga do tej konstytucji również powinna być taka. Jeśli ludzie poprą nowy projekt Konstytucji, zostanie on uchwalony. Jeśli tego nie zrobią, będziemy trzymać się istniejącej konstytucji. Musimy jednak przekonać ludzi do poparcia naszego nowego projektu. Jeśli chcemy, aby ludzie to poparli, ten dokument powinien odpowiadać ich potrzebom” – powiedział Łukaszenko.

Aleksandr Łukaszenko zaznaczył też, że wiele będzie zależało od białoruskiej elity – „decydentów tego kraju na wszystkich szczeblach, środowiska prawniczego, wykształconych, mądrych i utalentowanych ludzi, którzy nie tylko zajmą stanowisko, ale też staną na czele”.

Zdaniem głowy państwa o trwające posiedzenie tymczasowe poprosili wysocy rangą członkowie komisji, którzy chcieli omówić szereg spraw wchodzących w zakres ich kompetencji. „Myślę, że szybko rozważymy te kwestie. Chcę, żebyście wiedzieli, że na tym etapie praktycznie nie jestem zaangażowany w prace Komisji Konstytucyjnej i czujecie to. Jeśli jednak będzie to konieczne, jeśli zechcecie omówić jakieś konkretne kwestie, spotkamy się i omówimy je, tak jak robimy to dzisiaj” – powiedział prezydent.

Aleksandr Łukaszenko zaznaczył również, że przy opracowywaniu nowej konstytucji z jego udziałem odbędzie się szczegółowa i gruntowna dyskusja na temat zmian w konstytucji: „Spotkamy się i przeczytamy ją rozdział po rozdziale, artykuł po artykule, zwracając szczególną uwagę na nowy rzeczy. Wyrażę swoją opinię. Wyrazicie swoją”.

Prezydent ostrzegł przed przygotowaniem konstytucji, która zawierałaby populistyczne poprawki potrzebne do przeforsowania dokumentu przez referendum. „Nie powinno tak być” – powiedział prezydent zwracając się do przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej i Sądu Konstytucyjnego Piotra Miklaszewicza.

Zobacz też: Białoruska Cerkiew chce definicji małżeństwa w konstytucji

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Po spotkaniu z głową państwa przewodniczący Komisji Konstytucyjnej i Sądu Konstytucyjnego Piotr Miklaszewicz powiedział dziennikarzom, że prace komisji przebiegają zgodnie z planem. Odbyły się już trzy spotkania, podczas których omawiano zmiany w takich sekcjach, jak: podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela, ordynacja wyborcza, a także propozycje redystrybucji kompetencji między prezydentem a premierem. „Jutro omówimy funkcje i uprawnienia parlamentu” – powiedział Piotr Miklaszewicz.

„Kluczowym zadaniem Komisji Konstytucyjnej jest znalezienie najlepszego sposobu redystrybucji kompetencji między prezydentem, rządem i parlamentem przy zachowaniu republiki prezydenckiej. Niektóre aspekty tej redystrybucji zostały omówione na dzisiejszym spotkaniu z prezydentem” – wyjaśnił. Jego zdaniem w pracach nad redystrybucją władzy ważne jest z jednej strony utrzymanie silnej władzy prezydenckiej, a z drugiej zwiększenie aktywności rządu i parlamentu.

„Komisja ma odbyć sześć spotkań. Podchodzimy do tej sprawy kompleksowo, uważnie analizujemy propozycje obywateli dotyczące zmiany Konstytucji” – podkreślił szef komisji. Takie propozycje pojawiają się w tysiącach. „Traktujemy te propozycje bardzo poważnie, ponieważ Konstytucja jest umową społeczną dotyczącą struktury społeczeństwa i państwa, ustroju władzy państwowej, relacji między jednostką, społeczeństwem i państwem. Dlatego dziś bardzo ważne jest, aby zrozumieć, czego ludzie oczekują od zaktualizowanego podstawowego prawa, które będzie regulować nasze życie w przyszłości ”- powiedział Piotr Miklaszewicz.

Zobacz też: Ruszyły obrady komisji konstytucyjnej Białorusi

Kresy.pl/Biełta

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz