Ministerstwo Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy przestawiło projekt nowego podziału administracyjnego kraju. W projekcie zawarto propozycję utworzenia rejonu obejmującego niemal wszystkich Węgrów Zakarpacia gdzie będą oni stanowić większość.

Obecny system administracyjny dzieli Ukrainę na obwody, a te z kolei na rejony. Są to zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i podziału terenowej administracji centralnej. Na Ukrainie żyje co najmniej 156,6 tys etnicznych Węgrów. Są oni skoncentrowani na Zakarpaciu żyjąc wzdłuż obecnej granicy Węgier. Obecny podział administracyjny obwodu zakarpackiego na rejony jest przeprowadzony w ten sposób, że jedynie w rejonie berehowskim stanowili oni większość – 76,1 proc. Żyło w nim 41,2 tys. Węgrów, czyli mniejszość z całej społeczności.

Projekt wielkiej reformy podziału administracyjnego zapowiadany przez rząd Ukrainy i partię rządzącą „Sługa narodu” zakładał znaczną redukcję liczby rejonów. Ofiarą reformy miał stać się między innymi rejon berehowski. „Niespodziewanym dla społeczeństwa i środowiska ekspertów stało się pojawienie rejonu berehowskiego, o którego stworzeniu wcześniej nie było mowy. Prawdopodobnie stworzeniem takiej jednostki administracyjnej ukraińska władza idzie na pierwsze ustępstwa wobec Węgier” – twierdzi portal Radio Swoboda, czyli portal ukraińskiej sekcji Radia Wolna Europa.

Portal zamieszcza też grafikę przedstawiającą projekt nowego podziału obwodu zakarpackiego proponowanego przez rząd Denisa Szymhala. Wynika z niej, że wśród pięciu nowych rejonów (zamiast dotychczasowych 13) jest także rejon z centrum w Berehowym, obejmujący teren dotychczasowego rejonu berehowskiego, ale też rejonu wynohradiwskiego (26,2 proc. Węgrów wśród mieszkańców) oraz niewielki zachodni fragment rejonu mukaczewskiego (12,8 proc. Węgrów wśród mieszkańców). Granice nowego rejonu berehowskiego są więc wyznaczone tak aby objąć wszystkie obszary ze zwartym zaludnienie węgierskim. Węgrzy będą stanowić w nim większość mieszkańców.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

6527.39 PLN    (29.66%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Pisząc o zmianie projektu podziału administracyjnego obwodu zakarpackiego Radio Swoboda przypomina o ubiegłotygodniowej wizycie w Budapeszcie ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kuleby, który spotkał się w stolicy Węgier z szefem ich dyplomacji Peterem Szijjarto. „Ta wizyta była dość dziwna” – określa portal, który za dziwne uznaje to, że Kuleba wybrał się do Budapesztu mimo zakazu lotów, będąc zmuszonym podróżować tam samochodem. „Pozwolę sobie przypuszczać, że Kuleba i Szijjarto przygotowywali przyszłe spotkanie Orbana i Zełenskiego, dlatego dla nadania temu procesowi dynamiki uzgodnili pierwsze kompromisowe kroki” – uznał autor artykułu Andrij Liubka, który uznał taki kompromis za „niedopuszczalny błąd”.

Liubka przewiduje, że takie ustępstwo na rzecz Węgrów spowoduje podobne żądania ze strony innych wspólnot narodowościowych na Ukrainie. Wspomniał przy tym o sprzeciwie Bułgarów obwodu odeskiego przeciw planom likwidacji w ramach reformy rejonu bołgradzkiego, jedynego rejonu w którym stanowili Bułgarzy stanowili dotychczas większość mieszkańców. Sprzeciw ten został poparty przez władze Bułgarii. W związku z tym minister spraw zagranicznych Bułgarii konsultował się w sprawie Ukrainy z szefem węgierskiej dyplomacji.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Od 2017 roku Węgry blokują integrację Ukrainy z NATO w związku  uderzającymi w mniejszości narodowe ukraińskimi ustawami – oświatową i językową, utrzymując swoje weto wobec natowskich rozmów z Kijowem na wysokim szczeblu pomimo nacisków Stanów Zjednoczonych. Ta pierwsza ustawa, uchwalona w 2017 r. grozi ukrainizacją szkół mniejszości narodowych na poziomie ponadpoczątkowym. Ukraińska ustawa językowa ustanowiła natomiast zakaz oficjalnego używania w działalności politycznej, administracyjnej, społecznej i gospodarczej języków innych niż ukraińskich. Rząd Viktora Orbana podkreśla, że nie ustąpi tak długo jak władze Ukrainy nie zmienią dyskryminacyjnych przepisów.

radiosvoboda.org/kresy.pl

4 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz