Z powodu niewykonania warunków uzgodnionych z Unią Europejską Ukraina nie otrzyma ostatniej transzy bieżącego programu pomocy w wysokości 600 mln euro.

Jak poinformowała w piątek Komisja Europejska, UE nie wypłaci Ukrainie ostatniej, trzeciej transzy pomocy makrofinansowej w wysokości 600 mln euro. Powodem tej decyzji jest nie zrealizowanie przez Ukrainę czterech warunków przyznania pomocy.

Jak podkreślono w komunikacie KE, głównym instrumentem w ogólnej strategii UE wobec Ukrainy było zapewnienie pomocy makrofinansowej w kwocie 1,8 mld euro za pośrednictwem programu zatwierdzonego w kwietniu 2015 r., z czego 1,2 mld euro zostało już wypłacone w dwóch transzach. KE pochwaliła Ukrainę za realizację znacznej części zobowiązań wobec UE, takich jak podjęcie środków zmierzających do zwiększenia przejrzystości w zarządzaniu finansami publicznymi, uruchomienie reformy administracji publicznej i sądownictwa, przyspieszenie reformy sektora energetycznego, poprawę otoczenia biznesowego i wzmocnienie systemu bezpieczeństwa socjalnego. Trzecia transza pomocy nie może jednak być uruchomiona z powodu niewykonania czterech zobowiązań. Jak podaje Hromadske, były nimi zniesienie zakazu eksportu drewna, uruchomienie automatycznego sprawdzania deklaracji elektronicznych, uchwalenie ustawy o rejestrze kredytowym a także weryfikacja informacji o właścicielach beneficjalnych spółek.

W tym kontekście Komisja nie może wypłacić ostatniej transzy obecnego programu pomocy makrofinansowej. Zachęcamy Ukrainę do utrzymania tempa reform w wielu dziedzinach, w których jest postęp i do uzupełnienia działań pozostających do realizacji w ramach obecnego programu, przy wsparciu wszystkich zainteresowanych stron. – zdecydowała Komisja Europejska.

Obecny program pomocy makrofinansowej wygasa z początkiem stycznia 2018 roku.

Pomoc makrofinansowa (MFA) jest formą pomocy finansowej udzielanej przez UE krajom partnerskim dotkniętym kryzysem bilansu płatniczego. Przybiera formę pożyczek lub dotacji średnio- lub długoterminowych, lub ich kombinacji, i jest dostępny tylko dla krajów korzystających z programu wypłat Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

CZYTAJ TAKŻE: Unia Europejska obiecała Ukrainie 600 mln euro w zamian za ustępstwa handlowe

Kresy.pl / Hromadske / europa.eu

4 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply