51 proc. Ukraińców skłania się ku przyznaniu autonomii separatystycznym republikom w Donbasie – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 28. lutego – 11. marca br. na próbie 2004 dorosłych mieszkańców Ukrainy (bez Krymu i obszarów kontrolowanych przez separatystów). Jedno z zadanych pytań dotyczyło możliwości przyznania autonomii w składzie Ukrainy separatystycznym republikom – Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej, gdyby było to niezbędne dla zakończenia działań bojowych i pokojowego uregulowania konfliktu. Na takie rozwiązanie zgodziłoby się w sumie 51 proc. ankietowanych – 28 proc. z nich było tego pewnych a 23 proc. „raczej” opowiadało się za tym rozwiązaniem. Jedynie 15,2 proc. ankietowanych było zdecydowanie przeciwnych a 8,8 proc. „raczej” przeciwnych. Odpowiedź „ciężko powiedzieć” wybrało 22,9 proc., odmówiło odpowiedzi 2,1 proc.

Największe poparcie dla autonomii odnotowano na południu i wschodzie Ukrainy (w tym w części Donbasu kontrolowanej przez rząd w Kijowie). Zdecydowane poparcie dla takiego rozwiązania deklarowało tam od 41,7 do 43,2 proc. ankietowanych a „raczej” poparłoby autonomię od 23,5 do 29,7 proc. ankietowanych.  W mniejszym stopniu do autonomii Donbasu byli przekonani mieszkańcy środkowej Ukrainy – 23,3 proc. było zdecydowanie na „tak”, a 19,1 proc. „raczej”. Przeciwnicy autonomii dominowali jedynie na zachodzie kraju , gdzie 28,8 proc. było pewnych, że nie zgodzą się na taką propozycję, a 9,1 proc. było „raczej” przeciwnych. Jednak nieco ponad 1/3 ankietowanych na zachodniej Ukrainie także zgodziłaby się na autonomię Donbasu (odpowiedzi „zdecydowanie” i „raczej”).

Ankietowanych zapytano również o język, w jakim się porozumiewają z najbliższą rodziną (dziadkami, rodzicami i rodzeństwem). Tylko język ukraiński wskazało 32,4 proc. ankietowanych, przeważnie ukraiński – 13,6 proc., jednakowo ukraiński i rosyjski – 24,9 proc., przeważnie rosyjski – 12,3 proc. a tylko rosyjski – 15,8 proc. „Inne języki” wskazało 0,2 proc. respondentów. Sondaż pokazał także, że język ukraiński dominuje na zachodzie Ukrainy, a język rosyjski na południu i wschodzie kraju. W centrum Ukrainy najczęściej wskazywaną odpowiedzią (32,8 proc.) było porozumiewanie się na równi oboma językami.

Na pytanie o zakres nauczania języka rosyjskiego 29,9 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź, że powinien być nauczany w takim samym zakresie czasowym jak język ukraiński. 25,9 proc. uznało, że nauce rosyjskiego w szkołach powinno poświęcać się mniej godzin, niż nauce ukraińskiego, lecz więcej niż nauce innych języków obcych. 25,4 proc. okazało się zwolennikami nauki rosyjskiego w zakresie mniejszym lub takim samym, co nauka innych języków obcych. 7,8 proc. uznało, że rosyjski nie powinien być nauczany w ogóle, a 11 proc. odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie. KMIS porównał te wyniki z odpowiedziami udzielonymi na takie samo pytanie w 1998 roku. Po sprowadzeniu odpowiedzi do jednakowego obszaru (w 1998 roku sondaż przeprowadzono na większym terytorium) okazało się, że poparcie dla nauczania rosyjskiego na równi z ukraińskim spadło na terenach kontrolowanych obecnie przez rząd w Kijowie o prawie 13 proc.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Większość Ukraińców pozytywnie odnosi się do Rosji [SONDAŻ]

Kresy.pl / kiis.com.ua

Czytaj kolejny artykuł
1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz