Zdaniem szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Pracy (Derżpracy) Romana Czernehy liczbę Ukraińców pracujących bez formalnego stosunku pracy ze swoim pracodawcą można szacować na kilka milionów.

Jak podaje agencja Unian, Czerneha przedstawił swoje szacunki podczas prezentacji wyników wspólnego projektu Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącego polepszenia warunków pracy i zwalczania pracy nierejestrowanej na Ukrainie.

„Na dzień dzisiejszy możemy mówić o kilku milionach naszych obywateli, którzy pracują poza zakresem oficjalnych stosunków pracy” – powiedział Roman Czerneha zauważając, że wiąże się to z brakiem gwarancji socjalnych i „praw pełnoprawnych członków społeczeństwa”. Jego zdaniem oprócz niedogodności dla pracowników ma to także negatywny wpływ na gospodarkę kraju. Urzędnik przypomniał, że w niektórych krajach prawo wyborcze przysługuje tylko płatnikom podatków i uznał, że na Ukrainie wprowadzenie podobnych zasad byłoby dobrym pomysłem.

W 2018 roku Państwowa Służba Ukrainy ds. Pracy zidentyfikowała 25 179 pracowników, którzy wykonywali stosunek pracy bez odpowiednich formalności, co skutkowało nałożeniem na pracodawców kar w wysokości około 1,7 mld hrywien.

W ramach realizowanego na Ukrainie w latach 2017-2019 projektu „Wzmocnienie administracji pracy w celu poprawy warunków pracy i zwalczania pracy nierejestrowanej” Ukraina otrzymała zestaw zaleceń dotyczących wdrażania standardów UE i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zostało przeszkolonych ponad dwa tysiące osób, a według Czernehy setkom tysięcy zapewniono warunki pracy zgodne z prawem.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że ukraińskie władze przygotowują liberalizację prawa pracy pogarszającą pozycję pracownika wobec pracodawcy, co zdaniem niektórych ekonomistów i związkowców spowoduje kolejną falę emigracji z Ukrainy.

Kresy.pl / Unian
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz