Rada Ministrów przejęła we wtorek projekt ustawy o obronie ojczyzny. Teraz dokument trafi pod obrady Sejmu. Wicepremier Jarosław Kaczyński stwierdził, że dokument ma umożliwić „radykalną rozbudowę polskiej armii”.

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny dotyczy gruntownych zmian, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że jest to projekt, który zbuduje fundament do rozwoju Wojska Polskiego, do tego żeby było liczniejsze i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Decyduje o tym mechanizm finansowania, który umożliwi zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo i obronność – oświadczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

375.18 PLN    (1.7%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Ustawa o obronie Ojczyzny ma stworzyć podstawy prawne, także instrumenty finansowe dla radykalnej rozbudowy naszej armii, zarówno jeżeli chodzi o jej liczebność, jak i uzbrojenie. Sądzę, że nie trzeba tłumaczyć dlaczego. (…) Sądzę, że nie trzeba tłumaczyć, dlaczego ta ustawa jest tak bardzo potrzebna. Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji, która dzisiaj jest. Siłami, które będą zdolne odeprzeć atak, które będą na tyle silne, aby do tego ataku nie doszło” – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński w czasie konferencji. 

Zobacz także: Niepokojący raport: Siły Zbrojne RP niezdolne do przeprowadzenia operacji obronnej

Ustawa ma umożliwić zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska.

Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Projekt zmienia także podział rodzajów służby wojskowej. Rezerwowa służba wojskowa będzie podzielona na aktywną i pasywną. Dokument wprowadza także dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Po zmianach powstanie: służba zawodowa (żołnierze zawodowi, podchorążowie), służba zasadnicza – dobrowolna (osoby odbywające szkolenie podstawowe i specjalistyczne) oraz obowiązkowa (w przypadku odwieszenia obowiązkowej służby zasadniczej), służba terytorialna i rezerwowa.

Projekt przewiduje zwiększenie wydatków obronnych w PKB. W roku 2023 (a nie w 2024 r.) ma zostać osiągnięty poziom 2,3 proc. PKB; osiągnięcie poziomu 2,5 proc. planuje się w roku 2026, a nie – jak zakłada obecna ustawa o modernizacji – począwszy od 2030 roku.

Wydatki majątkowe (na broń, sprzęt, infrastrukturę) mają wynosić co najmniej 20 procent. Projekt przewiduje, że szef MON planując wydatki na modernizację techniczną będzie uwzględniał polski przemysłowy potencjał obronny, a także wydatki na badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa.

Poza budżetem państwa, jako źródła finansowania wydatków obronnych wskazano Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Ma on powstać w Banku Gospodarstwa Krajowego. Przychody będą pochodziły także ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego.

Zdaniem rządu projekt ma zapewnić także: prostsze mechanizmy rekrutacji, nowy system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej, a zasady awansu w siłach zbrojnych będą bardziej elastyczne, uposażenia dla studentów studiów wojskowych tożsame z uposażeniami żołnierzy zawodowych, w tym samym stopniu.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Do projektu ustawy odniósł się w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. „Sytuacja geopolityczna, w jakiej znalazła się dziś zjednoczona Europa na skutek bezprawnych działań Putina, jest niezwykle trudna i skomplikowana w wielu wymiarach. Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji. Siłami, które będą zdolne odeprzeć atak i które będą na tyle odstraszające, aby do ataku nie doszło” – napisał.

„Działamy w myśl zasady „jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny” – dodał.

W październiku ubiegłego roku wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak przedstawili założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny.

Zobacz także: MON kupuje przestarzałą amunicję do czołgów Abrams? Ekspert: kupujemy chłam

gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz