W opinii dla Trybunału Konstytucyjnego prokurator generalny stwierdził, że jeden z przepisów znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej jest niezgodny z  polską konstytucją.

Chodzi o art. 55b znowelizowanej ustawy o IPN. Głosi on, że „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw”. Według Prokuratora generalnego, przepis ten jest niekonstytucyjny.

Jak informuje portal DoRzeczy.pl, w dokumencie podpisanym przez zastępcę prokuratora generalnego Roberta Hernanda, który opublikowano na stronie internetowej TK, podkreślono, że zacytowany wyżej przepis jest „niezgodny z zasadą zakazu nadmiernej ingerencji wynikającą z art. 2 Konstytucji”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

W opinii prokuratury generalnej ustawodawca, decydując się na penalizację zachowań w odniesieniu do przestępstw popełnionych za granicą, niezależnie od prawa obowiązującego w miejscu, w których te czyny popełniono, „nienależycie wyważył proporcje pomiędzy koniecznością ochrony dobra prawnego a adekwatnością, skutecznością i dolegliwością normy prawnej”.

„Doprowadziło to do powstania unormowania faktycznie dysfunkcjonalnego, mogącego skutkować zaistnieniem rezultatów przeciwnych do zakładanych, a w konsekwencji doprowadzić do podważenia autorytetu Państwa Polskiego, które nie będzie w stanie wyegzekwować ustanowionego przez siebie prawa” – czytamy w opinii PG.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda podpisując w lutym br. nowelę ustawy o IPN, skierował ją zarazem do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent skoncentrował się m.in. na zapisach, które umożliwiają penalizację kłamstwa wołyńskiego i propagowania banderyzmu w Polsce. Wcześniej te same zapisy krytykowała strona ukraińska.

Przeczytaj: Mazurek: prezydent skierował ustawę o IPN do TK pod wpływem głosów z Izraela

W ubiegłym tygodniu prawnicy z Biura Analiz Sejmowych uznali, że przepisy znowelizowanej ustawy o IPN, zaskarżone przez prezydenta Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, są zgodne z konstytucją. Ich zdaniem, nie ma zagrożenia, iż ustawa o IPN narusza wolność słowa. W ich opinii, kara za przypisywanie „wbrew faktom” odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy, dotyczy tylko przypadków niepodważalnych. Te zaś, jak wskazano, nie są działalnością naukową i artystyczną. Dzięki większości głosów PiS, stanowisko to przyjęli posłowie z sejmowej komisji ustawodawczej.

Dorzeczy.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz