Sejm RP przyjął uchwałę, w której w związku z wojną na Ukrainie uznał prezydenta Rosji Władimira Putina za zbrodniarza wojennego.

Jak podaje PAP, Sejm RP przyjął w środę przez aklamację uchwałę w sprawie popełniania przez Rosję podczas agresji wobec Ukrainy zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

60 PLN    (0.27%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

„Sejm RP stanowczo potępia zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, akty ludobójstwa, których dopuszczają się na terytorium suwerennej Ukrainy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wraz z sojusznikami na rozkaz dowódców wojskowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem prezydenta Władimira Putina” – napisano w uchwale.

Zdaniem posłów dostępne publicznie dowody zbrodni pozwalają na uznanie już dziś Władimira Putina za zbrodniarza wojennego.

Sejm wezwał wszystkie państwa „które uznają suwerenność, integralność terytorialną i prawo do samostanowienia Ukrainy” do wsparcia wszczęcia i prowadzenia postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także do wykorzystania swoich uprawnień we wszelkich organizacjach międzynarodowych „w celu pociągnięcia Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za kierowanie zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości, aktami ludobójstwa oraz systemowymi naruszeniami praw człowieka, których dopuszczają się oni na terytorium suwerennej Ukrainy”.

W uchwale znalazło się też wezwanie do parlamentów innych państw oraz do Parlamentu Europejskiego o uznanie Władimira Putina, członków członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa oraz dowódców rosyjskich sił zbrojnych za osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wymienione czyny i objęcie ich „jak najdalej idącymi” sankcjami.

Co charakterystyczne, w tytule uchwały użyto „politycznie poprawnej” frazy „w Ukrainie” zamiast „na Ukrainie”.

PRZECZYTAJ: „Na Ukrainie” czy „w Ukrainie”? Prof. Miodek nie ma wątpliwości

Przypomnijmy, że wcześniej Senat USA przyjął rezolucję potępiającą działania prezydenta Rosji Władimira Putina i uznającą go za zbrodniarza wojennego.

Kresy.pl /PAP

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz