Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że sędzia Aleksander Stępkowski zastąpi sędziego Kamila Zaradkiewicza na stanowisku pełniącego obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego.

Kamil Zaradkiewicz poinformował w piątek, że dzień wcześniej złożył na ręce prezydenta RP rezygnację z funkcji I Prezesa Sądu Najwyższego. „Moja rezygnacja jest wyrazem protestu przeciwko nieustannym próbom uniemożliwiania sprawnego prowadzenia prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego” – mówił Zaradkiewicz. Ustępujący tymczasowy szef SN wyraził swoje zbulwersowanie podważaniem jego kompetencji jako prowadzącego Zgromadzenie, „ignorowaniem czynności nie tylko porządkowych, lecz również licznymi zachowaniami, w tym nieprawdziwymi oskarżeniami” o jego „rzekome polityczne motywacje”. Podkreślał, że uważa za niedopuszczalne „próby paraliżowania prac Zgromadzenia”. Wniosek  jego odwołanie złożony przez grupę kilkudziesięciu sędziów do prezydenta nazwał „bezpodstawnym” i uznał za”wikłanie prezydenta w spór”. Zaradkiewicz poinformował, że w trakcie Zgromadzenia dochodziło do prób jego zakłócania, które w jego przekonaniu „nie licują z powagą urzędu sędziego SN i bulwersują opinię publiczną”.

„Okazuje się, że są osoby, które z góry zakładają nieważność prac Zgromadzenia Ogólnego, deklarujące, które przepisy i zasady je wiążą, a które uznają za nieważne lub wręcz niekonstytucyjne” – mówił ustępujący p.o. I Prezesa SN.

Zdaniem Zaradkiewicza wymienione działania świadczą o nasilającym się „mobbingu” w Sądzie Najwyższym wobec tzw. nowych sędziów. „Były one dotychczas bagatelizowane przez kierownictwo SN, co w mojej ocenie doprowadziło do ich eskalacji” – uznał Zaradkiewicz zapowiadając, że po rezygnacji z tymczasowego kierowania Sądem Najwyższym podejmie „kroki prawne w celu ich eliminacji”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

W piątek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w związku z rezygnacją Kamila Zaradkiewicza prezydent Duda powierzył wykonywanie obowiązków I Prezesa SN sędziemu Aleksandrowi Stępkowskiemu. Był on współtwórcą i pierwszym prezesem zarządu Instytutu Ordo Iuris a także wiceministrem spraw zagranicznych w latach 2015-2016.  Obecnie jest on tzw. nowym sędzią Sądu Najwyższego.

Tydzień temu Kamil Zaradkiewicz zwołał Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN w celu wyboru nowego I Prezesa SN. Dopiero po trzech dniach burzliwych obrad doszło do fazy wskazywania kandydatów. W środę Zaradkiewicz ogłosił przerwę w obradach i zwrócił się do prezydenta o zmianę w regulaminie SN.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Andrzej Duda powierzył obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego Kamilowi Zaradkiewiczowi

Kresy.pl / polsatnews.pl / prezydent.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz