Oblanie farbą przez trzech młodych ludzi pomnika w Rząbcu propagującego komunistyczny ustrój totalitarny i zakłamującego prawdę historyczną nie było przestępstwem – wynika z wyroku wydanego w czwartek przez Sąd Okręgowy w Kielcach. O sprawie poinformował Instytut Ordo Iuris, którego prawnicy byli zaangażowani w obronę oskarżonych.

Jak informowały Kresy.pl, we wrześniu 2017 r. trzech młodych mężczyzn oblało farbą pomnik w Rząbcu w woj. świętokrzyskim. Na obelisku znajdowała się tablica znieważająca żołnierzy NSZ i powielająca komunistyczną propagandę. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policję i oskarżeni o znieważenie pomnika.

Dzięki interwencji Ordo Iuris osoby, które oblały pomnik, odmówiły dobrowolnego poddania się karze. Sprawa trafiła do sądu. Oprócz prawników Instytutu w obronie oskarżonych stawali eksperci w dziedzinie historii Polski. – prof. Wojciech Roszkowski, prof. Jan Żaryn i Leszek Żebrowski. Z inicjatywy Ordo Iuris 14. tys. osób podpisało petycję o uniewinnienie oskarżonych. W efekcie sprawa została umorzona przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu.

Po apelacji Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, które opiekowało się pomnikiem, sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Kielcach. Jak podkreśla Ordo Iuris, prokuratura z Włoszczowy nie poparła apelacji, mimo że wcześniej domagała się skazania oskarżonych. Na rozprawie 20. września obrona wnioskowała u utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji. Gdy obrona wykazała, że stowarzyszenie, które zajmowało się pomnikiem, z nieznanych przyczyn zdemontowało go, sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 4. października.

Według komunikatu Ordo Iuris w czwartek Sąd Okręgowy w Kielcach utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd przypomniał, że przed oblaniem pomnika oskarżenia podejmowali legalne próby jego usunięcia. Wskazał także, że napis na pomniku był kontrowersyjny, nawet w opinii stowarzyszenia, które opiekowało się pomnikiem. Inną okolicznością, na którą sąd zwrócił uwagę było to, że oskarżeni nie naruszyli materialnej struktury pomnika, lecz tylko oblali go farbą.

,,Wyroki Sądu Rejonowego we Włoszczowie oraz Sądu Okręgowego w Kielcach potwierdzają, że oblanie farbą komunistycznego pomnika propagującego system totalitarny oraz przekłamującego polską historię nie jest przestępstwem.” – konkluduje Ordo Iuris.

Jak podawaliśmy, pomnik w Rząbcu został postawiony w 1952 roku w miejscu, w którym 8 września 1944 roku żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem płk. Antoniego Szackiego „Bohuna” stoczyli bitwę z oddziałami Armii Ludowej, wzmocnionymi przez Sowietów z NKGB, jednostki nadrzędnej nad NKWD. Atak zakończył się zwycięstwem Brygady Świętokrzyskiej NSZ i uwolnieniem jeńców. W walce zginął najpewniej 1 żołnierz NSZ, jeden został ciężko ranny, paru innych lżej (inne źródła podają 4 zabitych i 8 rannych), a także prawie 40 żołnierzy AL (inne źródła mówią o kilkunastu zabitych Polakach i ponad 60 zabitych sowieckich skoczkach; większość z nich zginęła jednak tego samego dnia wieczorem w wyniku wszczętego przez nich buntu i strzelaniny). Komunistyczne władze umieściły na pomniku napis następującej treści: W tych lasach w dniu 8 IX 1944 r. oddziały Armii Ludowej i partyzantów radzieckich zostały podstępnie napadnięte przez wysługujących się hitlerowskiemu okupantowi zbirów NSZ-kich “Bohuna”. Cześć i sława 74 bohaterom poległym w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne ludu polskiego w 10. rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej. Obecnie historycy zaznaczają, że nie ma żadnych dowodów, że NSZ podczas akcji ściśle współpracowały z Niemcami.

Portal Kresy.pl objął patronat medialny nad akcją Ordo Iuris.

Kresy.pl / Ordo Iuris

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply