Jest zgoda na oficjalne otwarcie Ronda Obrońców Birczy w Elblągu – dowiedział się portal Kresy.pl. Wcześniej informowaliśmy o przeszkodach w tej sprawie.

Uroczyste otwarcie Ronda Obrońców Birczy nastąpi w sobotę 13 października br. Taką informację przekazał przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, Marek Pruszak. Niebawem rozpoczną się także prace na rondzie. Zostanie tam umieszczony m.in. duży granitowy głaz pamiątkowy, a także stosowna tablica. Informację potwierdza inicjator akcji, Jacek Boki.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

Tydzień temu podawaliśmy, że w Elblągu zaistniała sytuacja blokująca, a wręcz uniemożliwiająca powstanie Ronda Obrońców Birczy – mimo pozytywnej opinii IPN i decyzji wojewody, który powierzył prezydentowi Elbląga wykonanie uchwały rady miasta w tej sprawie. W ostatnich dniach sytuacja uległa jednak zmianie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Już wcześniej „niektóre środowiska” chciały, by wojewoda zawetował uchwałę w tej sprawie. Podejrzewano, że był to efekt nacisków osób ze środowisk ukraińskich i proukraińskich. Z tego powodu trafiła ona do opinii IPN. Szef Instytutu, dr Jarosław Szarek w piśmie skierowanym do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego poinformował, że nazwa Rondo Obrońców Birczy nadana uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu jest zgodna z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Zaznaczono, że celem nadania takiej nazwy jest uhonorowanie tych, którzy bronili Birczy przed ukraińskimi nacjonalistami z OUN-UPA, których celem było zniszczenie tej miejscowości. Później jednak, według osób znających sprawę, wszelkie prace związane z realizacją uchwały Rady Miejskiej w Elblągu ws. Ronda Bohaterów Birczy były blokowane, oficjalnie z przyczyn formalno-prawnych. Prezydent Elbląga Witolda Wróblewski wcześniej krytycznie wypowiadał się o inicjatywie ws. nadania nazwy Rondo Obrońców Birczy, argumentując m.in., że może to urażać mniejszość ukraińską i osoby pochodzenia ukraińskiego, które mieszkają w Elblągu.

W odpowiedzi na pytania portalu Kresy.pl ws. problemów dotyczących ronda, wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak twierdził, że „nie ma mowy o jakimkolwiek opóźnieniu”, zaś powierzone prezydentowi wykonanie uchwały polega na wpisie nazwy ronda do systemów geodezyjnych oraz oznaczeniu ronda tabliczką. Twierdził też, że wszelkie dodatkowe oznaczenia i prace na rondzie muszą zostać zgłoszone i spełniać określone warunki i procedury techniczne. Wiceprezydent twierdził też, że pierwotna data otwarcia, 11 października, nie była konsultował z Urzędem Miejskim, a Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Prezydenta w tej sprawie tydzień temu, 25 września.

– W kwestii poparcia Pana Prezydenta to informuję, że jest to sprawa nie mająca znaczenia w tej kwestii – uchwała została podjęta wchodzi w życie i jest respektowana, jak wszystkie inne akty prawne – czytamy w odpowiedzi na pytanie o to stosunek prezydenta Wróblewskiego do inicjatywy, którą wcześniej krytykował.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Z list KWW Witolda Wróblewskiego w obecnych wyborach kandyduje znany przedstawiciel lokalnej mniejszości ukraińskiej, Andrzej Śmigielski (Andrija Szmygelskij). Pochwalał on wcześniejsze, krytyczne wypowiedzi Pana Prezydenta względem Ronda Obrońców Birczy. Na łamach „Naszego Słowa”, czasopisma dla Ukraińców w Polsce dotowanego z budżetu państwa, Śmigielski mówił, że społeczność ukraińska z Elbląga powinna „zjednoczyć się, by pokazać swą siłę w wyborach”, m.in. jako siła polityczna.

Według naszych informacji, na razie nie ma zgody na planowane wcześniej postawienie na rondzie trzech masztów z flagami Polski, Elbląga i Birczy. Sprawa może zostać poruszona prawdopodobnie dopiero po wyborach samorządowych.

W połowie września informowaliśmy, że mimo przeszkód i trudności Rondo Obrońców Birczy w Elblągu powstaje w Elblągu. 11 września w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego opublikowano czerwcową uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w tej sprawie. Uchwała, pozytywnie zaopiniowana przez IPN, weszła w życie 2 tygodnie od dnia ogłoszenia, a wykonanie decyzji powierza się prezydentowi Elbląga.

28. czerwca br. rada miasta Elbląga podjęła uchwałę o nadaniu jednemu z rond w mieście nazwy Obrońców Birczy. Uchwałę poparło 17 radnych, 7 wstrzymało się od głosu (głównie PO), a 1 był przeciw. Ustanowienie Ronda Obrońców Birczy było inicjatywą społeczną. Intencją wnioskodawców było upamiętnienie ofiar ludobójstwa OUN-UPA – wśród trzech zaproponowanych w lutym br. nazw ronda była nazwa Rondo Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA. Ostatecznie zdecydowano się na Rondo Obrońców Birczy.

Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz