Według danych opublikowanych w piątek przez organizacje powiązane z ONZ, rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła w ciągu ostatnich trzech tygodni prawie 10 mln ludzi do opuszczenia swoich domów. Według informacji podanych przez polską Straż Graniczną, niemal 2,1 mln uchodźców trafiło do Polski.

Oprócz ponad 3,1 mln uchodźców, którzy uciekli za granicę, na Ukrainie jest obecnie ok. 6,5 mln uchodźców wewnętrznych. 

Oznacza to, że niemal jedna czwarta wszystkich mieszkańców Ukrainy jest obecnie uchodźcami.

Szacuje się, że ponad 12 milionów ludzi utknęło na dotkniętych działaniami wojennymi obszarach lub nie jest w stanie opuścić miasta z powodu podwyższonego poziomu ryzyka, zniszczenia mostów i dróg, a także braku zasobów lub informacji o tym, gdzie znaleźć bezpieczeństwo i zakwaterowanie.

„Korytarze humanitarne z zadowalającymi gwarancjami dla bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej wciąż nie zostały utworzone przez obie strony i nadal są najpilniejszą potrzebą na Ukrainie” – stwierdzono w dokumencie.

Pomimo niebezpieczeństw i trudności związanych z podróżowaniem po Ukrainie, w ostatnich tygodniach do sąsiednich krajów wyjechało ponad 3,1 miliona osób, z czego około 90% to kobiety i dzieci – podaje Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2 093 997 osób – podała na Twitterze Straż Graniczna. 

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W pierwszej połowie marca Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W specustawie znalazły się regulacje związane m.in. z kwestią legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą.

Przyjęta specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Legalny jest również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy zyskali możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

CZYTAJ TAKŻE: Holenderski dziennik: Polska będzie miała problem ze wzrostem populacji o ok. 10 proc. 

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Okres wypłacania świadczenia będzie wynosił maksymalnie 60 dni. Uchodźcy z Ukrainy także otrzymają pomoc finansową. Otrzymają jednorazowo 300 zł (na osobę).

Zobacz także: Poczta Polska udostępni bezpłatne karty SIM i darmowe pakiety sieci Plus dla obywateli Ukrainy

Specustawa wraz z poprawkami została przyjęta przez Senat. Jedna z senackich poprawek zakłada, że osoba objęta przepisami ustawy nie musi przybyć do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Inna poprawka zakłada, że pomocą zostają objęte także osoby, które przybyły z Ukrainy, nie są obywatelami tego państwa ani obywatelami Polski, lecz miały na Ukrainie zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy. Kolejna poprawka objęła pomocą również Białorusinów, którzy uciekli z Ukrainy.

Zobacz także: Państwowa spółka udostępni 650 mieszkań uchodźcom z Ukrainy. Polskie rodziny muszą poczekać

Kresy.pl / unhcr.org

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz