W ramach dzisiejszej inauguracji obrad nowej kadencji parlamentu, w sejmowej kaplicy, została odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (NFRR).

Była to prawdopodobnie pierwsza od dziesięcioleci tradycyjna forma Mszy Świętej odprawiona w budynku parlamentu.

O Mszy Świętej poinformował poseł Grzegorz Braun:

Tuż przed samą liturgią zdjęcia zamieścił Maciej Korwin-Dębała:

Natomiast o godzinie 8.30 odbyła się ogólnosejmowa Msza Święta w nowym rycie.

Czytaj także: Polscy katolicy życzliwi wobec Mszy trydenckiej

Nadzwyczajna Forma Rytu Rzymskiego, potocznie zwana trydencką, wyłoniła się z długiej historii przemian, które zachodziły w liturgii Eucharystii, poczynając od starożytności i średniowiecza. Ten porządek celebrowania Mszy obrządku łacińskiego został ogłoszony w 1570 roku przez Piusa V, po soborze trydenckim konstytucją apostolską Quo primum, i obowiązywał powszechnie aż do roku 1970, kiedy to Paweł VI wprowadził Nowy Mszał Rzymski. Liturgia Mszy trydenckiej przebiega w wielu momentach w odmienny sposób, modlitwy są dłuższe, wierni o wiele więcej przebywają w postawie klęczącej. Msza jest sprawowana po łacinie, przodem do ołtarza i tyłem do wiernych.

Czytaj także: Odkryć skarb Tradycji

Nczas.com / Twitter.com / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz