Pod koniec sierpnia br. rząd przyjął projekt ustawy o kredytach na studia medyczne. Studenci kierunku lekarskiego w języku polskim będą mogli ubiegać się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia już w I semestrze roku akademickiego 2021/2022.

Nieustannie pracujemy nad tym, żeby lekarzy w Polsce przybywało, w szczególności w dziedzinach priorytetowych. Od lat zwiększamy liczbę uczelni, w których można studiować medycynę i pielęgniarstwo. Teraz przygotowaliśmy specjalne rozwiązania dla przyszłych lekarzy – ustawę o kredytach studenckich, która ma spowodować, że pojawi się więcej możliwości płatnego studiowania z warunkiem umorzenia pożyczki – informował minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślał, że nowe rozwiązanie będzie także ograniczać zjawisko emigracji polskich absolwentów medycyny.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje, że o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne lub niestacjonarne w uczelniach niepublicznych).

O kredyt  będą mogli ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (kontynuujący studia), jak również podejmujący studia począwszy od roku 2021/2022 (podejmujący studia), przy czym po raz pierwszy o kredyt będzie można ubiegać się w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022.

Kredyt ma mieć preferencyjne warunki m.in.: niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty czy możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej – możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Pieniądze będą wypłacane przez bank na wyodrębniony rachunek uczelni, przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia, a następnie – po spełnieniu warunków – jego częściowego lub całkowitego umorzenia” – zwraca uwagę rząd.

Projekt zakłada również umorzenie kredytu w całości będzie możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie warunków:

  • obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w publicznej służbie zdrowia,
  • obowiązku uzyskania tytułu specjalisty w wymienionym okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Rząd zwraca uwagę, że koszt kształcenia obejmujący okres 6-letnich studiów na kierunku lekarskim w kraju wynosi, w zależności od uczelni, od 200 tys. zł do 250 tys. zł. Przy założeniu, że wszyscy lekarze, którzy ukończyli nieodpłatne studia w kraju, a także pobrali zaświadczenie oraz wyjechali do pracy w UE, koszt dla budżetu państwa, a więc również polskiego podatnika, w latach 2004-2019 r., wyniósł ok. 4 mld zł.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Przedstawiciele niemieckich szpitali rekrutowali w czasie protestu medyków

Przypomnijmy, że na początku września br., w rozmowie z „Pulsem Medycyny” Beata Rozner, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OZZPBOAiIT) zwróciła uwagę na negatywne zjawisko kształcenia za pieniądze publiczne medyków „na eksport”.

Kwietniowe doniesienia niemieckich mediów wskazywały, że polscy lekarze ratują służbę zdrowia w Niemczech. Polska odczuwa z kolei ich brak. Wskazywano, że lukę prawdopodobnie zapełnią lekarze z Białorusi i Ukrainy.

Zobacz także: „Rz”: po pandemii lekarze uciekną nie tylko za granicę, ale głównie do prywatnych szpitali

gov.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz