Konsul: Zwiększa się ilość fałszerstw

Połowa odmów wydania wizy przez Konsulat Generalny RP we Lwowie jest spowodowana podrobionymi dokumentami. Ilość odmów to 3 proc. „Niestety ilość osób, która chce w ten sposób uzyskać wizę zwiększa się” – powiedział konsul generalny Grzegorz Opaliński portalowi Zaxid.net.

Konsul generalny poinformował, że kiedy pojawiają się tego typu incydenty, przedstawiciele konsulatu zwracają się do ukraińskich organów ścigania. Fałszowane są przede wszystkim zaproszenia z polskiej strony. „Informujemy również kompetentne instytucje naszego kraju, gdy zauważamy fakt, że osoba prawna lub fizyczna z Polski, nie mająca do tego prawa, wystawia zaproszenie obywatelowi Ukrainy” – dodaje konsul.

Grzegorz Opaliński skomentował również pojawiające się w ukraińskich mediach zarzuty wobec pracowników konsulatu, o manipulacje przy wydawaniu wiz i nieetyczne zachowania wobec interesantów. Podkreślił, że polskie prawodawstwo kończy się poza granicami terytorium konsulatu, zaś takie podejrzenia pojawiają się przez machinacje ludzi proponujących pomoc w otrzymaniu wiz nieopodal budynku konsulatu. „Odnośnie nieetycznego zachowania naszych pracowników, mieliśmy mały incydent, gdy nasz pracownik podał niedokładną informację interesantowi. To był jedyny incydent, który pamiętam. Niezadowoleni interesanci czasami niezbyt dobrze się zachowują, nie rozumieją wyjaśnień. Tutaj codziennie pojawia się ogromna fala ludzi, którzy chcą otrzymać wizę” – relacjonował konsul RP.

W 2008 roku Konsulat Generalny RP we Lwowie wydał 100 tysięcy wiz. W poprzednim roku 300 tysięcy wiz oraz około 32 tysięcy kart małego ruchu granicznego. W tym roku – 130 tysięcy wiz, z których 48 tysięcy to wizy z prawem do pracy, a 12 tysięcy – turystyczne. 60 tysięcy wydanych w tym roku wiz (45 proc.) to wizy długoterminowe.

Od momentu wprowadzenia umowy o małym ruchu granicznym między Polską a Ukrainą 1 lipca 2009 roku do 15 czerwca 2010 roku Konsulat Generalny wydał 35 tysięcy zaświadczeń uczestnika małego ruchu granicznego. Konsulat Generalny RP we Lwowie wydał także 20 tysięcy Kart Polaka. Połowa wiz wydana przez Konsulat Generalny RP we Lwowie była bezpłatna.

Julia Nagórniak/Zaxid.net/Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz