Komisja Europejska upomina Polskę ws. walki z koronakryzysem i domaga się od naszego kraju „rzetelnego informowania” o zaangażowaniu UE w zwalczanie pandemii koronawirusa – informuje Business Insider Polska. Nasz kraj jako jedyny otrzymał pismo w tej sprawie.

Portal Business Insider poinformował, że dotarł do informacji o apelu wystosowanego przez Komisję Europejską do polskich władz, w którym KE domaga się od Polski rzetelnego informowania o zaangażowaniu pieniędzy unijnych w zwalczanie pandemii koronawirusa i jej skutków.

Według „BI”, 1 kwietnia br. Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) wystosowała pismo skierowane do polskiego rządu, a także do marszałków województw. Zwróciła w nim uwagę na „znaczenie rzetelnego informowania o zaangażowaniu europejskich funduszy strukturalnych w zwalczanie pandemii koronawirusa”.

 

„Wiele podmiotów nie docenia istotnego wsparcia budżetu UE na rzecz przeciwdziałania pandemii lub też stosuje podwójne standardy w informowaniu opinii publicznej” – napisano w dokumencie, cytowanym przez portal. „Zauważyliśmy, że niektóre instytucje zarządzające, pośredniczące oraz wdrażające nie informują społeczeństwa o znaczącej pomocy UE w sposób zgodny z unijnymi wymogami dotyczącymi komunikowania. Dotyczy to także treści zamieszczanych w mediach społecznościowych”.

Jednocześnie, Komisja Europejska zachęciła polskie władze “do skorygowania ostatnich niedociągnięć w komunikacji”, prosząc o „zapewnienie odpowiedniego przekazu odnośnie do unijnego wkładu w finansowanie elementów pakietu “tarczy antykryzysowej””.

Zdaniem dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marka Prawdy, takie zachowanie ze strony KE jest czymś naturalnym, bo instytucje unijne i rządy zawsze uzgadniają zasady współpracy, w tym także sposób komunikowania o tym, jak z budżetu Unii wspierane są państwa i regiony. Dodał też, że jak dotąd Polska jest jedynym krajem, który otrzymał takie pismo.

Prawda twierdzi też, że w ostatnim czasie zauważalna jest „wyraźna tendencja do pomniejszania roli Unii w zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa, relatywizowania jej pomocy, a często całkowitego pomijania wkładu Unii do programów wsparcia”. Uważa, że wśród polityków jest tendencja do przypisywania UE odpowiedzialności za wszelkie problemy, „jakby była jakimś oderwanych od nich zewnętrznym mocarstwem”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

– A przecież to oni są jej częścią – mówi przedstawiciel KE w Polsce. Zaznacza, że w obecnych, trudnych chwilach „nie powinniśmy zniechęcać obywateli do Unii, raczej budować europejską solidarność”, co jest głównym przekazem listu.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapewnia, że przywiązuje ogromną wagę do rzetelnego informowania o przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE.

W miniony czwartek szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen poinformowała, że Komisja chce przekierować wszystkie dostępne fundusze strukturalne na odpowiedź na kryzys wywołany przez pandemię SARS-CoV-2. Przedstawiła też propozycję instrumentu opiewającego na 100 mld euro, który ma chronić przed zwolnieniami pracowników firm, zmuszonych do przestoju przez pandemię. Zapowiedziała też, że przyszły budżet unijny powinien być nowym Planem Marshalla dla UE.

Wcześniej w tym tygodniu w wywiadzie dla „Business Insider” mówił, że obecnie przeżywamy okres akcentowania sprawności państw narodowych, „ale potem przyjdzie czas na remont, czas dla instytucji międzynarodowych”. Przedstawiciel KE twierdził, że Polska zawdzięcza swój sukces przemysłowy modelowi gospodarczemu, którego UE wyraźnie pilnowała, a polscy przedsiębiorcy dzięki wprowadzonym regulacjom mają możliwość konkurowania na wspólnym rynku.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Scenariusz rozpadu Unii jest naprawdę wyobrażalny” – powiedział Marek Prawda. Jego zdaniem, na skutek pandemii może dojść do „sojuszu protekcjonistów i zwolenników budowania murów, do rezygnowania z różnych współzależności i powrotu do wąsko rozumianych tożsamości narodowych”. Zdaniem przedstawiciela KE, „jest ewidentnie moda na pesymizm europejski, a pandemia daje temu paliwo”. Krytycznie patrzy na to, jak w obecnej sytuacji postępują polskie władze. Uważa, że w naszym kraju „zamiast przeciwdziałania tej ryzykownej renacjonalizacji, odbywa się coś w rodzaju „małpowania cudzych grymasów”, wbrew własnym interesom”. Skrytykował też chwalenie sprawności państw narodowych.

Businessinsider.com.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply