Chiny opublikowały w piątek raport na temat łamania praw człowieka w Stanach Zjednoczonych – informuje portal Global Times. Podobne zarzuty względem USA Chiny artykułowały w 2018 roku. Piątkowy raport został stworzony i opublikowany przez Biuro Informacyjne Rady Stanu CHRL.

Raport zatytułowano – „Rejestr naruszeń praw człowieka w Stanach Zjednoczonych w 2019 r.” Jak informuje portal, według raportu, fakty wyszczególnione w dokumencie pokazują, że “w ostatnich latach, zwłaszcza w 2019 r., sytuacja w zakresie praw człowieka w Stanach Zjednoczonych pogorszyła się”.

„Uwagi polityków amerykańskich całkowicie ujawniły ich hipokryzję oraz przyjmowanie podwójnych standardów w kwestiach praw człowieka. Pokazuje także wykorzystywanie ich do utrzymania hegemonii” – czytamy w raporcie.

Zdaniem twórców raportu, Stany Zjednoczone publikowały roczne sprawozdania w celu „zniekształcania i umniejszania” sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka w krajach i regionach, które sprzeciwiały się interesom USA, ale przymykały oczy na „trwałe, systematyczne i masowe” naruszenia praw człowieka w swoim kraju.

Raport składa się ze wstępu i siedmiu rozdziałów. Opisuje fakty dotyczące rzekomego łamania praw człowieka w Stanach Zjednoczonych. Koncentruje się na prawach obywatelskich i politycznych, sprawach społecznych i ekonomicznych, dyskryminacji mniejszości etnicznych, dyskryminacji i przemocy wobec kobiet oraz warunkach życia grup szczególnie wrażliwych. Zwraca także uwagę na rzekome nadużycia w tym zakresie w USA.

Raport podaje, że brak ograniczenia w prawie do posiadania broni doprowadził do gwałtownej przemocy z jej wykorzystaniem, co stanowił poważne zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa obywateli USA.

„Stany Zjednoczone to kraj o największej liczbie przypadków przemocy z użyciem broni na świecie”, czytamy w raporcie. W sumie 39 052 osób zmarło z powodu użycia broni w Stanach Zjednoczonych w 2019 r. Zdaniem raportu, na skutek użycia broni,w USA co 15 minut ginie 1 osoba.

Jak informuje portal, według raportu, polaryzacja poziomu zamożności w Stanach Zjednoczonych osiągnęła w 2018 roku najwyższy poziom od 50 lat. W 2018 r. 10% najbogatszych obywateli posiadało 70% całkowitego majątku gospodarstw domowych.

Zdaniem twórców raportu, w Stanach Zjednoczonych dochodzi do dużej ilości incydentów związanych z konfliktami na tle etnicznym.

Według raportu kobiety w Stanach Zjednoczonych doświadczają poważnej dyskryminacji i przemocy. Twórcy raportu stwierdzają, że kobiety w Stanach Zjednoczonych były 21 razy bardziej narażone na śmierć w wyniku zabójstwa przy użyciu broni palnej niż kobiety w innych krajach. Dodatkowo, zwracają uwagę na fakt, że wzrasta liczba przestępstw na tle seksualnym.

Jeśli chodzi o warunki życia słabszych grup społecznych, raport mówi, że dziesiątki milionów amerykańskich dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych żyje bez wystarczającej ilości jedzenia i odzieży. Grupy te są także narażone na przemoc.

„Rząd USA nie tylko nie ma niewystarczającej woli politycznej, aby poprawić warunki życia grup w trudnej sytuacji, ale także ogranicza odpowiednie projekty finansowe zmierzające do ich poprawienia” – czytamy w raporcie.

Podczas gdy poziom skrajnego ubóstwa na świecie mocno spadł, wskaźnik ubóstwa amerykańskich dzieci od 30 lat znajduje się na podobnym poziomie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Według raportu Stany Zjednoczone naruszały prawa człowieka w innych krajach i były odpowiedzialne za wiele katastrof humanitarnych na całym świecie.

Ekonomiczne embargo na Kubę i jednostronne sankcje nałożone na Wenezuelę przez Stany Zjednoczone stanowiły, zdaniem twórców raportu, masowe i rażące naruszenie praw człowieka w tych krajach.

Raport przypomina także o wystąpieniu USA z Rady Praw człowieka ONZ, które miało miejsce w 2018 roku.

www.globaltimes.cn / kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply