“Kolejny akt państwowego barbarzyństwa! W Mikuliszkach w rejonie oszmiańskim na północnym wschodzie obwodu grodzieńskiego władze z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu zrównały z ziemią kwaterę poległych w 1944 roku żołnierzy III i VI Brygady Armii Krajowej” – poinformował w poniedziałek Związek Polaków na Białorusi.

Wskazano, że miejsce pamięci było usytuowane na skraju wsi Mikuliszki na malowniczym wzgórzu, zasłonięte od tylnej strony kępą rosnących za żołnierską kwaterą drzew. “Sama kwatera miała kształt prostokąta z wybetonowaną powierzchnią, w której wmurowane były 22 krzyże, na większości z których można było przeczytać imiona i nazwiska żołnierzy, chowanych tutaj w różnych okresach 1944 roku, zarówno przed, jak i po Operacji o kryptonimie Ostra Brama, którą przeprowadziły w dniach 7-15 lipca w celu odbicia Wilna z rąk niemieckich oddziały Armii Krajowej” – podkreśla Związek Polaków na Białorusi.

Między żołnierskimi krzyżami wznosił się murowany obelisk, na którym znajdowała się wykonana z metalu tablica z napisem: “Żołnierzom III i VI Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego poległym w 1944 r.”.

Kwatera przed zniszczeniem, źr. ZPB

Kwatera przed zniszczeniem, źr. ZPB

Kwatera przed zniszczeniem, źr. ZPB

Kwatera przed zniszczeniem, źr. ZPB

Przed dewastacją na żołnierskich krzyżach można było przeczytać imiona i nazwiska niektórych poległych żołnierzy.

Na zniszczonym przez władze białoruskie cmentarzu wojennym pochowani byli żołnierze 3. i 6. Brygady AK. Poniżej kwatery znajdowały się także mogiły zamordowanych przez NKWD w lutym 1945 r. Aleksandra Stankiewicza i Antoniego Piotkowicza z Mikuliszek.

Kwatera żołnierzy AK została zbudowana dzięki staraniom środowisk byłych akowców 3. i 6. Brygady Armii Krajowej. Otwarto ją i poświęcono w czerwcu 1992 r.

Kwatera po zniszczeniu, źr. ZPB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwatera po zniszczeniu, źr. ZPB

Kwatera po zniszczeniu, źr. ZPB

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu nieznani sprawcy zbezcześcili dwie mogiły polskich żołnierzy koło wsi Jodkiewicze, w obwodzie grodzieńskim.

W ubiegłym tygodniu portal Związku Polaków na Białorusi, „Znad Niemna” podał, że zbezczeszczono groby polskich żołnierzy koło wsi Jodkiewicze, w rejonie brzostowickim obwodu grodzieńskiego, niedaleko granicy polsko-białoruskiej. Serwis powołał się na informacje i fotografie od jednego z czytelników.

Należy zaznaczyć, że była to już kolejna dewastacja polskiego miejsca pamięci w obwodzie grodzieńskim, do tego – w ciągu jednego miesiąca. Jak pisaliśmy, na kilka dni przed rocznicą śmierci mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury”, cichociemnego i żołnierza AK, z jego pomnika w Bogdanach w obwodzie grodzieńskim zniknęła upamiętniająca go tablica.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zaniepokojenie w związku z powtarzającymi się aktami bezczeszczenia miejsc polskiej pamięci narodowej na Białorusi.

glosznadniemna.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply