Kancelaria Sejmu opublikowała 18 maja odpowiedź resortu obrony na interpelację poselską w kwestii umowy na modernizację czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Interpelacja została napisana przez posłów Koła Parlamentarnego Polska 2050. Pytania spotkały się z enigmatyczną odpowiedzią ze strony resortu. Ministerstwo powołało się na niejawny charakter informacji dotyczących aspektów technicznych.

Pytania zostały skierowane do Ministerstwa Obrony Narodowej 12 kwietnia. Były związane z nieprawidłowościami w sposobie realizacji umowy na modernizację czołgów, które zostały opisane przez Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego ZM „Bumar-Łabędy” S.A. Posłowie zadali resortowi obrony aż 36 pytań, które spotkały się z enigmatyczną odpowiedzią ze strony resortu.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

W odpowiedzi napisano, że dokumentacja techniczna czołgów – w zależności od opisywanego systemu – jest objęta klauzulami: „Zastrzeżone”, „Poufne” lub „Tajne”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Oglądaj także: Gen. Skrzypczak: Polski czołg może powstać we współpracy z Koreą

„W ramach zobowiązań przyjętych przez stronę polską, na podstawie zawartych umów międzynarodowych, dotyczących pozyskania sprzętu z Bundeswehry, Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiązało się do ochrony dokumentacji technicznej czołgów Leopard 2A4. Na wykonawcę umowy modernizacji czołgów nałożono obowiązki ochrony informacji niejawnych, poprzez wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego. Opracowanie dokumentacji technicznej zmodernizowanego czołgu jest przedmiotem umowy na modernizację. Zgodnie z umową na modernizację czołgów Leopard wykonawca udzieli Siłom Zbrojnym RP bezterminowej licencji do dokumentacji technicznej na określonych polach eksploatacji. Sposób odbioru kolejnych egzemplarzy zmodernizowanych czołgów został określony w umowie. Ocena należytego wykonania umowy jest prowadzona przez pryzmat jej zapisów – na etapie odbioru kolejnych zadań określonych w harmonogramie. Inspektorat Uzbrojenia prowadzi czynności związane z nadzorem nad realizacją umowy, wynikające zarówno z umowy, w tym wspomnianej Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, jak i przepisów obowiązującego prawa. Czynnościami kontrolnymi objęto także kwestię umowy na tłumaczenie niejawnej dokumentacji technicznej zmodernizowanego czołgu Leopard 2PL. Działania w tej sprawie są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami” – odpisał wiceminister Wojciech Skurkiewicz.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku kolejne dwa zmodernizowane czołgi trafiły na wyposażenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Do tej pory polska armia otrzymała tylko 12 maszyn. Prace nad kolejnymi 14 egzemplarzami powinny zakończyć się w bieżącym roku. Zgodnie z umową z grudnia 2015 roku Wojsko Polskie ma otrzymać 128 czołgów. W związku z powyższym zakończenie prac modernizacyjnych może ulec wydłużeniu (umowa z Inspektoratem Uzbrojenia wskazywała jako termin zakończenia prac rok 2023). Portal ZBIAM przywołuje wypowiedź prezesa PGZ S.A. sugerującą, że zdolności modernizacyjne wynoszą około 20 sztuk rocznie.

W kontekście programu modernizacji czołgów zwracano także uwagę na wzrost ceny modernizacji. W październiku ubiegłego roku do MON złożona została interpelacja w tej sprawie. Resort nie wskazał przyczyn wzrostu ceny programu.

Zakres serwisu jest realizowany głównie siłami polskiego przemysłu zbrojeniowego. Prace te są realizowane przez Konsorcjum PGZ – Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY”. Zaangażowane są także inne podmioty z Grupy, m.in. PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i Rosomak. Partnerem zagranicznym jest niemiecki koncern Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Modernizacja obejmuje między innymi wymianę hydraulicznych systemów stabilizacji armaty i napędu wieży na elektryczne, ulepszenie armaty gładkolufowej Rh-120 L44 i jej przystosowanie do nowych rodzajów amunicji, w tym programowalnej, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości użytkowania amunicji produkcji krajowej.

Wiadomo też, że czołg Leopard 2PL wyposażony jest w nowe systemy optoelektroniczne w postaci kamer termowizyjnych III generacji typu KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego. Ponadto, wieżę czołgu wyposażono w dodatkowe moduły opancerzenia i maty przeciwodłamkowe, a w środku pojazd zainstalowano nowe systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe.

Zobacz także: Pierwsze Leopardy 2PL opuściły fabrykę

ejm.gov.pl / zbiam.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz