Wyniki sondażu think-tanku GLOBSEC pokazują, że Słowacy mają zdecydowanie inne zdanie na temat przyczyn wojny rosyjsko-ukraińskiej i przyjmowania uchodźców z Ukrainy, niż obywatele innych państw Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie Polacy.

Sondaż think-tanku GLOBSEC dotyczył m.in. tego, jak państwa Grupy Wyszehradzkiej widzą genezę wojny rosyjsko-ukraińskiej. Najbardziej jednoznaczne zdanie mają tu Polacy. 84 polskich respondentów uważa, że za wybuch wojny odpowiedzialna jest Rosja. 3 proc. obwinia Stany Zjednoczone lub NATO, a 1 proc. uważa, że winna jest Ukraina.

Zbliżone opinie zaobserwowano wśród Czechów. 72 proc. z nich uważa, że wybuch wojny to wina Rosji, 13 proc. wskazuje na USA/NATO, a 5 proc. jest zdania, że to wina Ukrainy.

Nieco inne zdaniem mają obywatele Węgier i Słowacji. W obu tych krajach co prawda najwięcej respondentów obwinia Rosję, jednak nie jest to wyraźna większość (po 43 procent). 9 proc. Węgrów obarcza odpowiedzialnością Ukrainę, a 27 proc. – USA lub NATO. Wśród węgierskich respondentów aż 21 proc. nie potrafiło jasno wskazać, kto odpowiada za wybuch wojny.

Z kolei na Słowacji aż 39 proc. pytanych twierdzi, że odpowiedzialność leży po stronie USA/NATO. To niemal taki sam odsetek, co tych, którzy twierdzą, że to wina Rosji. 7 proc. wskazuje na Ukrainę, 11 proc. nie potrafiło odpowiedzieć.

Według tego samego sondażu, Słowacja jest jedynym państwem Grupy Wyszehradzkiej, w którym większość obywateli negatywnie ocenia przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Tak uważa ponad połowa Słowaków (52 proc.). Jednocześnie, 42 proc. Słowaków ma pozytywne odczucie związane z przyjmowaniem Ukraińców przez swój kraj.

Dla porównania, najpozytywniej oceniają przyjmowanie uchodźców z Ukrainy Polacy – 85 proc. Tylko 11 proc. polskich obywateli ocenia to negatywnie. Niewiele mniejszy entuzjazm zaobserwowano wśród Węgrów (82 proc. pozytywnie, 15 proc. negatywnie). W przypadku Czech, co czwarty ankietowany ma negatywne odczucie związane z przyjmowaniem w tym państwie Ukraińców. Jednocześnie, blisko ¾ Czechów ma do tego pozytywny stosunek.

Przypomnijmy, że według sondażu przeprowadzonego latem tego roku, ponad połowa Słowaków 53 proc., z czego 26 proc. zdecydowanie) chciałaby, żeby to Rosja okazała się zwycięzcą wojny rosyjsko-ukraińskiej. Zwolennicy zwycięstwa Ukrainą stanowili niespełna 1/3. Pod względem geograficznym, najbardziej proukraińską postawę stwierdzono w kraju bratysławskim. Z kolei najbardziej prorosyjscy są mieszkańcy kraju nitrzańskiego.

GLOBSEC / Twitter / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply