Ukraińcy przebywający w Polsce z powodu wojny otrzymali świadczenia socjalne o łącznej wartości 2,6 mld złotych – wynika z danych rządu.

Poseł Stanisław Tyszka z Konfederacji zapytał w czerwcowej interpelacji o skalę ponoszonych kosztów wynikających z pomocy obywatelom Ukrainy. “Od początku działania programów na pomoc obywatelom Ukrainy przeznaczono: 2,4 mld zł na program ‘Rodzina 500+’, 44,6 mln zł na program ‘Dobry start’, 125,5 mln zł na rodzinny kapitał opiekuńczy oraz 4,8 mln zł na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna” – przekazała w przesłanej w lipcu odpowiedzi na interpelację Tyszki Anna Schmidt, wiceszefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Jak dodała, należy doliczyć program “Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, którego realizacja, w okresie od stycznia do maja, to wydatek rzędu ponad 24 mln zł.

Daje to łączną kwotę około 2,6 mld zł od wybuchu wojny – od początku obowiązywania programów pomocowych dla Ukraińców w Polsce).

W odpowiedzi wskazano także, że spośród obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski, według stanu na koniec maja br., świadczenie wychowawcze pobierało 211,8 tys. osób, rodzinny kapitał opiekuńczy – 29,1 tys. osób, natomiast dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 400 zł miesięcznie – 1,3 tys. osób. Według stanu na koniec grudnia 2022 r. świadczenie „Dobry start” pobrało 150 tys. osób.

Przeczytaj: ZUS odzyskał niecałe 2 proc. z wyłudzonych przez Ukraińców świadczeń

Czytaj również: Interwencja Konfederacji w ministerstwie w sprawie emerytur dla Ukraińców [+VIDEO]

Już w czerwcu ub. roku zwracaliśmy uwagę, że Ukraińcy mieszkający na co dzień na Ukrainie wyłudzają świadczenia socjalne w Polsce. Chodzi o przyjazdy do Polski raz w miesiącu, by pobierać świadczenia. Z odpowiedzi ZUS na pytania portalu Kresy.pl wynikało, że „w przypadku powzięcia wątpliwości czy obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi w Polsce, Zakład może wezwać taką osobę do osobistego stawiennictwa w ZUS w celu złożenia wyjaśnień”. Odpowiedź wskazywała, że polska administracja nie posiadała wówczas odpowiednich mechanizmów alarmowania o zaistnieniu tego typu sytuacji, ani ich weryfikacji. Dowodem na nieskuteczność tego typu rozwiązań był fakt, że o procederze nadal alarmowali włodarze przygranicznych miast.

W związku z powyższym portal Kresy.pl zwrócił się we wrześniu ub. roku ponownie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z pytaniami w opisywanej sprawie. Pod koniec września Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji deklarowało, że podejmowane są działania mające na celu uszczelnienie systemu. Wskazywano m.in. na nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Rząd zajął się tą kwestią jednak dopiero pod koniec ubiegłego roku.

Zobacz także: Wiceminister: Uchodźcy z Ukrainy będą mogli występować o pobyt trzyletni i stały w Polsce

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez badaczy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wskazują, że ankietowani zwracają uwagę na „roszczeniową postawę” Ukraińców. Są też przeciwni szerokim świadczeniom socjalnym dla Ukraińców.

sejm.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply