Żytomierz: potrzebna polska szkoła

Obwodowy Żytomierski Związek Polaków na Ukrainie wkroczył w 21 rok istnienia.

W marcu 1989 r. powstał bowiem Żytomierski Obwodowy Oddział Kulturalno – Oświatowy Stowarzyszenia im. Jarosława Dąbrowskiego, będący protoplastą tej organizacji.

Z tej okazji w Żytomierzu odbyły się jubileuszowe uroczystości, nad którymi honorowy patronat objął Konsulat generalny RP w Łucku. Były one okazja nie tylko do świętowania i podsumowania przebytej drogi, ale także do formułowania wniosków dotyczących przyszłości polskości na Żytomierszczyźnie.

Uczestniczący w nich działacze podkreślali konieczność powstania w Żytomierzu polskiej szkoły, jako zasadniczego warunku przetrwania w tym mieście polskości. Uczenie języka polskiego w formie fakultatywnej jest mało efektywne. Ponadto postulują oni poszerzenie oferty nauczania języka polskiego jako obowiązkowego obcego we wszystkich rodzajach szkół.

Według prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktorii Laskowskiej-Szczur, Polacy na Żytomierszczyźnie powinni domagać się również, aby w kościołach Msza św. była odprawiana nie tylko w języku ukraińskim, ale także w polskim. Również katecheza dla dzieci powinna być odprawiana w obu językach.

(mak)/(„Dziennik Kijowski”)/Kresy.pl

Reklama0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz