Na polecenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wiceminister Sebastian Kaleta zawetował w piątek w Luksemburgu konkluzje Rady Europejskiej w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych UE.

Jak poinformowała służba prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości, Sebastian Kaleta zawetował w piątek w Luksemburgu konkluzje Rady Europejskiej, które na specjalnych zasadach, w sposób preferencyjny i wybiórczy, traktują bezpieczeństwo osób LGBT w Unii Europejskiej. “Polski sprzeciw wobec łamiącego zasadę równości dokumentu został zgłoszony podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych” – czytamy.

“Prezydencja szwedzka forsuje przyjęcie przywilejów i szczególnych uprawnień dla osób LGBT. Nie uwzględnia natomiast postulatów Polski dotyczących konieczności ochrony innych mniejszości, w tym osób wierzących czy niepełnosprawnych. Stąd zasadny jest nasz sprzeciw” – powiedział minister Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

“Obecne rozwiązania prawne zarówno w prawie unijnym, jak i w polskim prawie krajowym, zapewniają odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkim obywatelom UE” – wyjaśnił. “Natomiast środowiska lewicowe pod hasłem tolerancji chcą narzucać przywileje dla osób LGBT, promują ich system wartości. Polska musi mieć odwagę, by bronić własnych wartości”.

Zobacz też: Ziobro: UE wyciąga swoje brudne łapska po polskie dzieci

Jak podkreślił w Luksemburgu Sebastian Kaleta, skoro odmawia się przedstawienia projektu odnoszącego się do problemu nienawiści wobec innych grup społecznych, np. chrześcijan, choć ataków antychrześcijańskich w Europie przybywa, to specjalny dokument ws. osób LGBT jest niebezpiecznym precedensem. Może bowiem ograniczać prawa i swobody obywatelskie innych mniejszości.

“Wszystkie ofiary przestępstw powinny być traktowane z takim samym szacunkiem. Wskazywanie jednej grupy społecznej jest sprzeczne z równością wobec prawa i zwalczaniem dyskryminacji. A to przecież fundamentalne zasady systemu prawnego Unii Europejskiej. Wybiórczość nie ma uzasadnienia w uniwersalnym charakterze praw człowieka i ich ochrony” – zaznaczył Sebastian Kaleta.

Tematem obrad w Luksemburgu był też projekt dyrektywy dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Sebastian Kaleta zgłosił wątpliwości m.in. co do stosowania w unijnej dyrektywie pojęcia „gender”, które nie ma definicji w prawie podstawowym UE. Wiceminister wskazał też, że dzięki ustawom antyprzemocowym Polska dołączyła do państw, w których obowiązuje najwyższy standard ochrony ofiar tego typu przestępstw. Systematycznie wdrażane są też zmiany dotyczące m.in. ścigania stalkingu, zwalczania pornografii dziecięcej, zaostrzania kar za przestępstwa seksualne.

Tematem obrad była również nowelizacja dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi, zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Polska dążyła do jasnego zapewnienia, że nowe formy handlu ludźmi, dotyczące przymusowego małżeństwa lub nielegalnej adopcji, będą definiowane przez prawo krajowe. Z poszanowaniem suwerenności państw przy określaniu definicji małżeństwa, przesłanek kwalifikujących do zawarcia małżeństwa oraz adopcji dzieci. Zostało to potwierdzone w projektowanej dyrektywie.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply