Przewodniczący OBWE, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, zakończył w piątek swoją pierwszą oficjalną wizytę na Ukrainie od momentu objęcia przez Polskę przewodnictwa w OBWE.

Jak poinformowała służba prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przewodniczący OBWE, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, zakończył w piątek swoją pierwszą oficjalną wizytę na Ukrainie od momentu objęcia przez Polskę przewodnictwa w OBWE. Podkreślił konieczność podejmowania działań na rzecz rozwiązania kryzysu w tym kraju i wokół niego zgodnie z prawem międzynarodowym oraz zasadami i zobowiązaniami OBWE.

Zobacz też: Rau: wojska rosyjskie mogą zostać na Białorusi, musimy się z tym liczyć

Zbigniew Rau rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą. Spotkanie urzędującego przewodniczącego OBWE z ministrem koncentrowało się na deeskalacji napięć na Ukrainie i wokół niej, a także na poprawie sytuacji humanitarnej społeczności dotkniętych konfliktami. Podkreślił konieczność równoległego podejmowania kroków w kierunku zrównoważonych i pokojowych rozwiązań, przy użyciu wszystkich dostępnych formatów, w tym Trójstronnej Grupy Kontaktowej (TGK). Potwierdzając poparcie Przewodnictwa, minister Rau zaakcentował znaczenie pełnego wdrożenia Porozumień Mińskich.

Moja pierwsza wizyta na Ukrainie jako urzędującego Przewodniczącego podkreśla wysoki priorytet, jaki polskie Przewodnictwo nadaje wspieraniu wysiłków na rzecz osiągnięcia pokojowego rozwiązania i zakończenia tego kryzysu – powiedział minister Rau.

Następnie urzędujący przewodniczący OBWE odbył spotkanie z przedstawicielami OBWE na Ukrainie: szefem Specjalnej Misji Monitorującej (SMM) ambasadorem Yaşarem H. Çevikiem, Specjalnym Przedstawicielem Przewodniczącego OBWE na Ukrainie i w TGK ambasadorem Mikko Kinnunenem oraz Koordynatorem Projektów OBWE na Ukrainie ambasadorem Henrikiem Villadsenem. Podczas tych spotkań  minister Rau wyraził pełne poparcie dla prac TCG i SMM oraz zaniepokojenie niedopuszczalnymi ograniczeniami w zakresie swobody przemieszczania się obserwatorów, w szczególności na niekontrolowanych przez rząd obszarach Ukrainy. Podkreślił, że utrzymujące się wyzwania skutecznie utrudniają misji wypełnianie jej mandatu.

Zobacz też: Zbigniew Rau uda się do Kijowa, Waszyngtonu i Moskwy

Jako państwo sprawujące przewodnictwo w OBWE, mocno liczymy na wasze wsparcie w dążeniu do deeskalacji napięcia i poprawy warunków życia ludności dotkniętej konfliktem. Możemy to osiągnąć, między innymi, poprzez zapewnienie obserwatorom SMM nieograniczonego, bezpiecznego dostępu do całego terytorium Ukrainy, w tym także obszarów znajdujących się poza kontrolą rządu ukraińskiego, jak określono w Porozumieniach Mińskich i wspólnych uzgodnionych konkluzjach ze szczytu normandzkiego z 9 grudnia 2019 r.  – powiedział minister Rau.

Zobacz też: Rau: ryzyko wojny w Europie największe od 30 lat

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply