Podczas IX zjazdu AWPL-ZChR, polskiej partii na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski, od ponad 20 lat będący jej prezesem został wybrany na kolejną kadencję.

W piątek w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się IX Zjazd Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Wzięło w nim udział 139 delegatów.

„Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!” – przywitał zebranych, według relacji L24.lt, przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski. Same obrady rozpoczęły się modlitwą o błogosławieństwo zjazdu pod przewodnictwem księdza kanonika Józefa Aszkiełowicza. Odmówiono też Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

Obradom przewodniczyli Wanda Krawczonok, starosta frakcji AWPL-ZChR w Sejmie, oraz Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego. Odczytano też m.in. list z pozdrowieniami od szefa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, który pogratulował AWPL-ZChR osiągnięć i życzył dalszych sukcesów.

Następnie przewodniczący AWPL-ZChR wygłosił referat, w którym zaznaczył m.in., że w kadencji 2016-2020 wzrosła liczba i kół (do 78)  i oddziałów (do 8), i członków (do 2134) AWPL-ZChR. Podkreślił też, że podczas wyborów sejmowych w 2012 i 2016 roku polskiej partii udało się wprowadzić do parlamentu po 8 deputowanych oraz, że od lipca ub. roku AWPL-ZChR współtworzy koalicję rządzącą, obejmując dwa kluczowe resorty: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Łączności. Zaznaczył też, że w wyborach samorządowych ugrupowaniu udało się wprowadzić swoich przedstawicieli do dwóch samorządów: Maria Rekść została po raz drugi wybrana na mera rejonu wileńskiego, a Zdzisław Palewicz – rejonu solecznickiego.

Tomaszewski wymieniał też działania, które uważa za sukcesy AWPL-ZChR. Zaznaczył, że dzięki staraniom Polaków na Litwie, 10 proc. gimnazjów w kraju (36 na 360) to szkoły polskie. Zaznaczył też, że w porównaniu z 1988 rokiem liczna uczniów w klasach 1-12 w szkołach polskich na Litwie wzrosła z 9995 do 11 215 (stanowiąc odpowiednio 2 i 3,44 proc.). Wyraził też radość z powodu wzrost liczby uczniów w klasach pierwszych w szkołach polskich na Litwie. Podkreślił też, że w latach, kiedy AWPL-ZChR pracuje w koalicji wileńskim samorządzie, znacznie wzrosła liczba zaprojektowanych działek do zwrotu przez władze stołeczne.

Czytaj także: Wilno: konferencja o zwrocie ziemi prawowitym właścicielom w Wilnie i na Wileńszczyźnie

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Ponadto, Tomaszewski zaznaczył, że w obecnej kadencji frakcja parlamentarna AWPL-ZChR opracowała szereg inicjatyw legislacyjnych, m.in. projekt uchwały o przywróceniu Ustawy o Mniejszościach Narodowych z 1991 r. do czasu uchwalenia nowej ustawy, projekt Ustawy o Mniejszościach Narodowych, projekt uchwały Sejmu o przywróceniu wielkości „koszyka ucznia” szkół mniejszości narodowych do wartości przed kryzysem gospodarczym. Przypomniał też, że parlament litewski przyjął prorodzinny projekt AWPL-ZChR ws. Karty Rodziny, ustawę o bezpłatnych lekach dla seniorów powyżej 75 roku życia, a także poparł zwiększenie świadczeń na dzieci do 60 euro na każde dziecko lub 100 euro na dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. Ponadto, polska partia od lat konsekwentnie zgłasza pod obrady Ustawę o Ochronie Życia Poczętego, ostatnio przyjęta w pierwszym czytaniu w 2016 r. Przewodniczący partii przypomniał też o Ustawie o ujawnieniu byłych tajnych współpracowników sowieckich służb specjalnych, której celem jest położenie kresu ich szantażowaniu i manipulowaniu tematem.

Przeczytaj: Litewski parlament nie zgodził się na ujawnienie dawnych współpracowników radzieckich służb

Podczas zjazdu wystąpił też prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz, który chwalił działania AWPL-ZChR i jej władze, oraz litewski minister łączności, poseł Jarosław Narkiewicz, który mówił o realizowanit planu rządu i programu AWPL-ZChR, będącej w koalicji, na poziomie ministerialnym.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Głos zabrała też przewodnicząca Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego i mer rejonu wileńskiego, Maria Rekść:

„Chcemy, by nasz udział był narzędziem do polepszenia warunków życia mieszkańców w rejonie wileńskim. Gdyż tu nasza ziemia. Tu się urodziliśmy. Tu państwo budowaliśmy, więc mamy aspiracje być jego gospodarzami, przynajmniej współgospodarzami. I gospodarzami naszego regionu”.

Poseł AWPL-ZChR Zbigniew Jedziński i prezes oddziału święciańskiego tej partii również zachwalał kierownictwo Tomaszewskiego i politykę ugrupowania w kontekście wartości i współczesnego świata.

„Światem rządzi pieniądz” – ubolewał poseł. „Wartości liberalne ruszyły do natarcia, a chrześcijańskie są w defensywie. Niewielkimi wysepkami, gdzie wartości chrześcijańskie jeszcze są cenione, są Polska i Litwa. Na Litwie zaś, jedyną partią, która na pierwszym planie ma wartości chrześcijańskie, a w programie dominują założenia socjalne z myślą o mieszkańcach, jest AWPL-ZChR”.

Jedziński dodał też, że AWPL-ZChR jest „jedyną siłą, która walczy o dobro zwykłych obywateli, o tych, którzy pracują, a nie tych, którzy zarabiają na różnych machinacjach”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Prezes Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz mówił z kolei:

„Wiemy, czego chcemy i wiemy, jak to osiągnąć. Chcemy dla naszego kraju dobra i dlatego tym krajem współrządzimy i będziemy się starać tak czynić w przyszłości. Chcemy dla Wileńszczyzny sprawiedliwości, wyrównania szans i dynamicznego rozwoju, dlatego tu, na Wileńszczyźnie, rządzimy i tak będzie”.

„Chcemy zachować polskość, utrwalić tożsamość narodową, byliśmy, jesteśmy i będziemy solidarni nie zważając na wszystkie próby podziałów” – kontynuował Palewicz. „Chcemy, by w centrum tych wszystkich działań stał człowiek, jego godność, jego dobro i jego komfort życia”.

Podczas zjazdu wybrano też władze partii na kolejną kadencję. Wszystkiej jej oddziały wystawiły kandydaturę Waldemara Tomaszewskiego, który w tajnym głosowaniu został wybrany niemal jednomyślnie prezesem AWPL-ZChR na kolejną kadencję. Spośród 134 delegatów było „za:, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden był przeciw. Waldemar Tomaszewski jest już przewodniczącym polskiej partii na Litwie nieprzerwanie od 1999 roku.

Następnie delegaci zjazdu poparli propozycję Tomaszewskiego o zwiększeniu liczby wiceprzewodniczących partii z 5 do 8. Na jego wniosek do grona wiceprzewodniczących partii Wandy Krawczonok, Marii Rekść, Zdzisława Palewicza i Zbigniewa Jedzińskiego dołączyli Maria Pucz, Jarosław Narkiewicz, Rita Tamašunienė i Waldemar Urban.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Sekretarzem polskiej partii została Edyta Szyszko. Rada Naczelna została zwiększona z 21 do 33 członków. Zjazd przyjął również zmiany w Statucie AWPL-ZChR.

Najbliższym wyzwaniem dla AWPL-ZChR będą wybory parlamentarne, które odbędą się 11 października. Opisywany zjazd zapoczątkował kampanię wyborczą. Lista kandydatów i program wyborczy zostaną zatwierdzone pod koniec lipca.

Przeczytaj: Tomaszewski dla Kresy.pl: Dzięciołowski kłamie na mój temat, a wcześniej torpedował uroczystość upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego

L24.lt / Kresy.pl

5 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. anka
  anka :

  Gratulacje, uznanie i pozdrowienia dla pana Tomaszewskiego, całej Akcji Wyborczej Polaków i wszystkich rodaków, którzy na Wileńszczyźnie są fundamentem polskości, bronią dziedzictwa kresowego, języka i wiary przodków. Życzę też sukcesu w jesiennych wyborach.

  • arczi
   arczi :

   Wybory do Sejmu Litwy są ważne z wielu powodów. Najważniejszy ten, że dzięki własnej frakcji (klubowi) można wciągać do prac parlamentarnych, a także rządowych będąc jak obecnie w koalicji rządowej, punkty programowe Akcji Wyborczej Polaków. Wiele z nich jak można się przekonać jest realizowanych.

 2. mariusz67
  mariusz67 :

  Wiele wspaniałych dokonań, ich lista jest imponująca, dobra praca od samorządu przez Sejm Litwy aż po Strasburg – Wilniucy mają powody do dumy. A wszystko to pomimo różnych trudności i ataków. Brawo za determinację i odważne dążenie do zaplanowanych celów. AWPL-ZChR ma konkretną wizję polityczną, którą przewodniczący Tomaszewski i cała organizacja wciela w życie, opierając się na prawdziwych wartościach patriotycznych i chrześcijańskich.

 3. Robert Kieniewicz
  Robert Kieniewicz :

  Słowa uznania dla partii i jej osiągnięć skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i Bogusław Rogalski, przewodniczący partii Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Pozdrowienia od przyjaciół w Polsce

  Jarosław Kaczyński, lider Zjednoczonej Prawicy w Polsce, składając pozdrowienia na ręce lidera Waldemara Tomaszewskiego i całego Zjazdu, pogratulował AWPL-ZChR osiągnięć i życzył dalszych sukcesów, „a w najkrótszej perspektywie – owocnych obrad”. Prezes PiS, zwracając się do delegatów, życzył ponadto „obfitości Łask Bożych” i załączył „serdeczne pozdrowienia”.

  „AWPL-ZChR zawsze była partią z zasadami i ma renomę najuczciwszej siły politycznej na Litwie” – odnotował Bogusław Rogalski. „Pod przewodnictwem Pana Przewodniczącego AWPL-ZChR z partii mniejszości narodowej stała się najpierw partią regionalną, a następnie ogólnokrajową” – sukcesy partii wyliczał Bogusław Rogalski, przewodniczący Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

  https://dorzeczy.pl/kraj/130381/fenomen-jednosci-i-samoorganizacji-polakow-na-wilenszczyznie.html

  • arczi
   arczi :

   Dla Macierzy czyli Polski, wspieranie Rodaków na Kresach – w tym wypadku Polaków z Wileńszczyzny – to moralny i patriotyczny obowiązek.
   To Polska „odjechała” z Wilna po II wojnie światowej i zmianach granic. Ale Polacy tam pozostali, zostały polskie groby (symbolem Rossa, mauzoleum Marszałka Piłsudskiego, groby polskich żołnierzy i zasłużonych obywateli Rzeczypospolitej…).
   Aktualnym wezwaniem jest hasło: Wilno – Warszawa, wspólna sprawa!!!