Podczas IX zjazdu AWPL-ZChR, polskiej partii na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski, od ponad 20 lat będący jej prezesem został wybrany na kolejną kadencję.

W piątek w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się IX Zjazd Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Wzięło w nim udział 139 delegatów.

„Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!” – przywitał zebranych, według relacji L24.lt, przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski. Same obrady rozpoczęły się modlitwą o błogosławieństwo zjazdu pod przewodnictwem księdza kanonika Józefa Aszkiełowicza. Odmówiono też Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

Obradom przewodniczyli Wanda Krawczonok, starosta frakcji AWPL-ZChR w Sejmie, oraz Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego. Odczytano też m.in. list z pozdrowieniami od szefa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, który pogratulował AWPL-ZChR osiągnięć i życzył dalszych sukcesów.

Następnie przewodniczący AWPL-ZChR wygłosił referat, w którym zaznaczył m.in., że w kadencji 2016-2020 wzrosła liczba i kół (do 78)  i oddziałów (do 8), i członków (do 2134) AWPL-ZChR. Podkreślił też, że podczas wyborów sejmowych w 2012 i 2016 roku polskiej partii udało się wprowadzić do parlamentu po 8 deputowanych oraz, że od lipca ub. roku AWPL-ZChR współtworzy koalicję rządzącą, obejmując dwa kluczowe resorty: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Łączności. Zaznaczył też, że w wyborach samorządowych ugrupowaniu udało się wprowadzić swoich przedstawicieli do dwóch samorządów: Maria Rekść została po raz drugi wybrana na mera rejonu wileńskiego, a Zdzisław Palewicz – rejonu solecznickiego.

Tomaszewski wymieniał też działania, które uważa za sukcesy AWPL-ZChR. Zaznaczył, że dzięki staraniom Polaków na Litwie, 10 proc. gimnazjów w kraju (36 na 360) to szkoły polskie. Zaznaczył też, że w porównaniu z 1988 rokiem liczna uczniów w klasach 1-12 w szkołach polskich na Litwie wzrosła z 9995 do 11 215 (stanowiąc odpowiednio 2 i 3,44 proc.). Wyraził też radość z powodu wzrost liczby uczniów w klasach pierwszych w szkołach polskich na Litwie. Podkreślił też, że w latach, kiedy AWPL-ZChR pracuje w koalicji wileńskim samorządzie, znacznie wzrosła liczba zaprojektowanych działek do zwrotu przez władze stołeczne.

Czytaj także: Wilno: konferencja o zwrocie ziemi prawowitym właścicielom w Wilnie i na Wileńszczyźnie

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Ponadto, Tomaszewski zaznaczył, że w obecnej kadencji frakcja parlamentarna AWPL-ZChR opracowała szereg inicjatyw legislacyjnych, m.in. projekt uchwały o przywróceniu Ustawy o Mniejszościach Narodowych z 1991 r. do czasu uchwalenia nowej ustawy, projekt Ustawy o Mniejszościach Narodowych, projekt uchwały Sejmu o przywróceniu wielkości „koszyka ucznia” szkół mniejszości narodowych do wartości przed kryzysem gospodarczym. Przypomniał też, że parlament litewski przyjął prorodzinny projekt AWPL-ZChR ws. Karty Rodziny, ustawę o bezpłatnych lekach dla seniorów powyżej 75 roku życia, a także poparł zwiększenie świadczeń na dzieci do 60 euro na każde dziecko lub 100 euro na dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. Ponadto, polska partia od lat konsekwentnie zgłasza pod obrady Ustawę o Ochronie Życia Poczętego, ostatnio przyjęta w pierwszym czytaniu w 2016 r. Przewodniczący partii przypomniał też o Ustawie o ujawnieniu byłych tajnych współpracowników sowieckich służb specjalnych, której celem jest położenie kresu ich szantażowaniu i manipulowaniu tematem.

Przeczytaj: Litewski parlament nie zgodził się na ujawnienie dawnych współpracowników radzieckich służb

Podczas zjazdu wystąpił też prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz, który chwalił działania AWPL-ZChR i jej władze, oraz litewski minister łączności, poseł Jarosław Narkiewicz, który mówił o realizowanit planu rządu i programu AWPL-ZChR, będącej w koalicji, na poziomie ministerialnym.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Głos zabrała też przewodnicząca Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego i mer rejonu wileńskiego, Maria Rekść:

„Chcemy, by nasz udział był narzędziem do polepszenia warunków życia mieszkańców w rejonie wileńskim. Gdyż tu nasza ziemia. Tu się urodziliśmy. Tu państwo budowaliśmy, więc mamy aspiracje być jego gospodarzami, przynajmniej współgospodarzami. I gospodarzami naszego regionu”.

Poseł AWPL-ZChR Zbigniew Jedziński i prezes oddziału święciańskiego tej partii również zachwalał kierownictwo Tomaszewskiego i politykę ugrupowania w kontekście wartości i współczesnego świata.

„Światem rządzi pieniądz” – ubolewał poseł. „Wartości liberalne ruszyły do natarcia, a chrześcijańskie są w defensywie. Niewielkimi wysepkami, gdzie wartości chrześcijańskie jeszcze są cenione, są Polska i Litwa. Na Litwie zaś, jedyną partią, która na pierwszym planie ma wartości chrześcijańskie, a w programie dominują założenia socjalne z myślą o mieszkańcach, jest AWPL-ZChR”.

Jedziński dodał też, że AWPL-ZChR jest „jedyną siłą, która walczy o dobro zwykłych obywateli, o tych, którzy pracują, a nie tych, którzy zarabiają na różnych machinacjach”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Prezes Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz mówił z kolei:

„Wiemy, czego chcemy i wiemy, jak to osiągnąć. Chcemy dla naszego kraju dobra i dlatego tym krajem współrządzimy i będziemy się starać tak czynić w przyszłości. Chcemy dla Wileńszczyzny sprawiedliwości, wyrównania szans i dynamicznego rozwoju, dlatego tu, na Wileńszczyźnie, rządzimy i tak będzie”.

„Chcemy zachować polskość, utrwalić tożsamość narodową, byliśmy, jesteśmy i będziemy solidarni nie zważając na wszystkie próby podziałów” – kontynuował Palewicz. „Chcemy, by w centrum tych wszystkich działań stał człowiek, jego godność, jego dobro i jego komfort życia”.

Podczas zjazdu wybrano też władze partii na kolejną kadencję. Wszystkiej jej oddziały wystawiły kandydaturę Waldemara Tomaszewskiego, który w tajnym głosowaniu został wybrany niemal jednomyślnie prezesem AWPL-ZChR na kolejną kadencję. Spośród 134 delegatów było „za:, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden był przeciw. Waldemar Tomaszewski jest już przewodniczącym polskiej partii na Litwie nieprzerwanie od 1999 roku.

Następnie delegaci zjazdu poparli propozycję Tomaszewskiego o zwiększeniu liczby wiceprzewodniczących partii z 5 do 8. Na jego wniosek do grona wiceprzewodniczących partii Wandy Krawczonok, Marii Rekść, Zdzisława Palewicza i Zbigniewa Jedzińskiego dołączyli Maria Pucz, Jarosław Narkiewicz, Rita Tamašunienė i Waldemar Urban.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Sekretarzem polskiej partii została Edyta Szyszko. Rada Naczelna została zwiększona z 21 do 33 członków. Zjazd przyjął również zmiany w Statucie AWPL-ZChR.

Najbliższym wyzwaniem dla AWPL-ZChR będą wybory parlamentarne, które odbędą się 11 października. Opisywany zjazd zapoczątkował kampanię wyborczą. Lista kandydatów i program wyborczy zostaną zatwierdzone pod koniec lipca.

Przeczytaj: Tomaszewski dla Kresy.pl: Dzięciołowski kłamie na mój temat, a wcześniej torpedował uroczystość upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego

L24.lt / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

5 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. Avatar
  anka :

  Gratulacje, uznanie i pozdrowienia dla pana Tomaszewskiego, całej Akcji Wyborczej Polaków i wszystkich rodaków, którzy na Wileńszczyźnie są fundamentem polskości, bronią dziedzictwa kresowego, języka i wiary przodków. Życzę też sukcesu w jesiennych wyborach.

  • Avatar
   arczi :

   Wybory do Sejmu Litwy są ważne z wielu powodów. Najważniejszy ten, że dzięki własnej frakcji (klubowi) można wciągać do prac parlamentarnych, a także rządowych będąc jak obecnie w koalicji rządowej, punkty programowe Akcji Wyborczej Polaków. Wiele z nich jak można się przekonać jest realizowanych.

 2. Avatar
  mariusz67 :

  Wiele wspaniałych dokonań, ich lista jest imponująca, dobra praca od samorządu przez Sejm Litwy aż po Strasburg – Wilniucy mają powody do dumy. A wszystko to pomimo różnych trudności i ataków. Brawo za determinację i odważne dążenie do zaplanowanych celów. AWPL-ZChR ma konkretną wizję polityczną, którą przewodniczący Tomaszewski i cała organizacja wciela w życie, opierając się na prawdziwych wartościach patriotycznych i chrześcijańskich.

 3. Avatar
  Robert Kieniewicz :

  Słowa uznania dla partii i jej osiągnięć skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i Bogusław Rogalski, przewodniczący partii Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Pozdrowienia od przyjaciół w Polsce

  Jarosław Kaczyński, lider Zjednoczonej Prawicy w Polsce, składając pozdrowienia na ręce lidera Waldemara Tomaszewskiego i całego Zjazdu, pogratulował AWPL-ZChR osiągnięć i życzył dalszych sukcesów, „a w najkrótszej perspektywie – owocnych obrad”. Prezes PiS, zwracając się do delegatów, życzył ponadto „obfitości Łask Bożych” i załączył „serdeczne pozdrowienia”.

  „AWPL-ZChR zawsze była partią z zasadami i ma renomę najuczciwszej siły politycznej na Litwie” – odnotował Bogusław Rogalski. „Pod przewodnictwem Pana Przewodniczącego AWPL-ZChR z partii mniejszości narodowej stała się najpierw partią regionalną, a następnie ogólnokrajową” – sukcesy partii wyliczał Bogusław Rogalski, przewodniczący Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

  https://dorzeczy.pl/kraj/130381/fenomen-jednosci-i-samoorganizacji-polakow-na-wilenszczyznie.html

  • Avatar
   arczi :

   Dla Macierzy czyli Polski, wspieranie Rodaków na Kresach – w tym wypadku Polaków z Wileńszczyzny – to moralny i patriotyczny obowiązek.
   To Polska „odjechała” z Wilna po II wojnie światowej i zmianach granic. Ale Polacy tam pozostali, zostały polskie groby (symbolem Rossa, mauzoleum Marszałka Piłsudskiego, groby polskich żołnierzy i zasłużonych obywateli Rzeczypospolitej…).
   Aktualnym wezwaniem jest hasło: Wilno – Warszawa, wspólna sprawa!!!