Wirtualna Polska ustaliła, że komendy wojewódzkie policji mają ogromne długi. Rekordzistą jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Na koniec roku budżetowego 2022 długi wyniosły tam prawie 33 miliony złotych.

Wirtualna Polska ujawniła w środę, że długi policji z tytułu niezapłaconych rachunków sięgają dziesiątek milionów złotych. Niektórzy przedsiębiorcy rezygnują ze świadczenia usług policji. Inni nie mogą doczekać się zapłaty miesiącami. „Dotarliśmy do kilku wierzycieli, którzy dziwią się, że organ mający stać na straży prawa, ordynarnie to prawo łamie” – podkreśla wp.pl.

„Gdy na górze trwa przepychanka, ktoś wykonał usługę dla policji, sprzedał jej towar, teraz czeka na zapłatę” – mówi funkcjonariusz z Krakowa, zapytany o zadłużenie policji. „Tracą też sami policjanci, którzy muszą czekać na wypłatę nagród jubileuszowych czy odpraw, gdy przechodzą na emeryturę” – dodaje.

Medium zwróciło się do wszystkich komend wojewódzkich z pytaniem o poziom zadłużenia.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach podaje, że na koniec roku jej zadłużenie wynikające z niezapłaconych w terminie faktur wynosi 2 miliony 322 tys. zł. Zadłużenie dotyczy PKN Orlen. Koncern nie odpowiedział na pytanie wp.pl, ile wszystkie komendy są Orlenowi winne i czy podejmowane są jakiekolwiek działania windykacyjne.

Największy dług posiada Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: „Zobowiązania w garnizonie śląskim na koniec roku budżetowego 2022 wynoszą 32 863 389,82 zł. Na koniec 2021 roku zobowiązania wynosiły 20 037 082,72 zł, a pod koniec 2020 r. – 19 412 026,06 zł”.

Z kolei w Wielkopolsce na koniec 2022 r. zobowiązania tamtejszej komendy „z tytułu wydatków rzeczowych” wynosiły 18,6 mln zł. Policja nie potrafi wskazać, jaka część zadłużenia jest przeterminowana.

KWP w Szczecinie jest zadłużona na 1,2 mln zł. Dodatkowo posiada zobowiązania niewymagalne z odroczonym terminem płatności w kwocie 4,4 mln zł.

Długi posiada także KWP w Rzeszowie. „Suma zobowiązań KWP w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 11 555 406,35 zł (dane dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych policji naszego garnizonu). W podanej kwocie zawierają się zobowiązania wymagalne w wysokości 3 322 762,40 zł dotyczące paragrafów wydatków bieżących (m.in. paliwo, usługi, naprawy)” – przekazała rzecznik komendy.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu miała do zapłaty rachunki na łączną kwotę 1 mln 182 tys. zł.

„Komendy w Radomiu, Olsztynie, Gorzowie, Gdańsku i Lublinie poinformowały, że nie posiadają długów wymagalnych. Żadnego zadłużenia nie miał Białystok. Z kolei Bydgoszcz, Łódź oraz Opole uregulowały w ostatnim czasie wszystkie zobowiązania” – podkreśla wp.pl.

KWP w Krakowie również ma problemy. Pod koniec listopada ub. roku kwota zobowiązań wymagalnych przekraczała tam 10 mln zł.

Portal Interia dowiedział się, że w momencie, gdy rośnie zadłużenie jednostki, ta wydała ponad 420 tys. zł na remont gabinetu komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie wraz z sekretariatem i fragmentem korytarza. Decyzję uzasadniono m.in. „względami wizualnymi”.

Zobacz także: Nowe fakty w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej

Niektórzy przedsiębiorcy rezygnują ze świadczenia usług policji. Inni nie mogą doczekać się zapłaty miesiącami.

„Pracę dla policji wykonałem w kwietniu 2022 r. Pieniądze otrzymałem dopiero w grudniu, po kilkukrotnym przypominaniu się” – mówi Tomasz Wicher, biegły z zakresu czasu pracy kierowców i budowy tachografów cyfrowych. Za sporządzoną opinię powinien otrzymać – najpóźniej w maju – 1230 zł. „Przestałem przyjmować zlecenia od policji, skoro nie wypłacała pieniędzy” – podkreśla.

Zaznacza, że gdy upomniał się o zapłatę, w Krakowie powiedziano mu, żeby dzwonił do Warszawy, ponieważ to od decyzji podejmowanych w stolicy zależy, kiedy pojawią się pieniądze.

Anonimowy policjant z Małopolski opowiedział portalowi Wirtualna Polska, w jaki sposób powstają długi policji. „Zatrzymane osoby czasem potrzebują pomocy lekarskiej. Zdarza się, że lekarze nie mają odpowiednich leków, więc wypisują recepty. Policjant idzie do apteki i bierze fakturę na policję. A ta potem zwleka z płatnością” – wskazuje. „Z badaniami jest też inny problem. Placówki zwyczajnie odmawiają zajęcia się zatrzymanym, bo policja nie opłaciła wcześniej przeprowadzonych badań” – dodaje.

Jeden z przedsiębiorców – właściciel małej firmy budowlanej z Wielkopolski – skarży się, że policja do dziś nie zapłaciła za drobny remont blisko 15 tys. zł. Ponad pół roku temu upłynął termin płatności. „Powiedziano mi, że nie mają pieniędzy i czekają na decyzje z Warszawy. I że najlepiej gdybym sam dzwonił do Ministerstwa Finansów, bo czym więcej osób się odezwie, tym większa szansa, że pojawią się pieniądze”- mówi.

Artykuł 286 par. 1 kodeksu karnego przewiduje, że „kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Prawnicy wskazują, że komendanci wojewódzcy nie powinni zawierać umów ze świadomością, że pieniędzy brakuje.

Zobacz także: „Covidowa przykrywka”. Tak rząd wydaje pieniądze poza budżetem

wiadomosci.wp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz