Márton Gyöngyösi, jeden z posłów partii Jobbik skupiającej węgierskich narodowców, zajmujący się w partii polityką zagraniczną, wystąpił w węgierskim parlamencie w obronie praw mniejszości narodowych na Ukrainie, wymieniając wśród nich także Polaków.

„Około roku temu etniczni Węgrzy na Zakarpaciu, etnicznie Rosjanie w Donbasie i zapewne inne mniejszości również, jak Rusini, Polacy czy Rumuni, byli lojalnymi obywatelami Ukrainy. Ukraińskie państwo straciło jednak zaufanie swoich obywateli w rekordowo krótkim czasie. Decyzje ukraińskiego rządu po zamachu stanu przeciwko Janukowyczowi nie były czymś, co wzbudzało zaufanie: szowinistyczna retoryka wobec mniejszości, wojna prowadzona przeciwko własnym obywatelom, ograniczenie praw językowych, zmienianie granic okręgówy wyborczych przed samymi wyborami, odcinanie energii i dostaw wody, blokowanie wypłacania emerytur i świadczeń, jak również blokowanie pomocy humanitarnej do terenów objętych konfliktem” – mówił w węgierskim parlamencie poseł Jobbiku.

Gyöngyösi zarzucił „europejskim kolegom” hipokryzję i oskarżył ich o wywołanie konfliktu, którego przyczyną było łudzenie Ukraińców nierealnym w przypadku ich kraju wstąpieniem do Unii Europejskiej i NATO. Polityk zaproponował jako rozwiązanie federalizację i decentralizację Ukrainy, w której mniejszości naordowe mogłyby korzystać ze swoich praw.

jobbik.com / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
4 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz