Niemal połowa Niemców jest zaniepokojona sytuacją w kraju spowodowaną napływem uchodźców, a zdecydowana większość chce bardziej zdecydowanej i ostrzejszej polityki migracyjnej. Niemcy uważają, że konieczni są „silni polityczni przywódcy”, którzy „wyznaczają jasny kierunek i realizują cele”.

W środę dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” opublikował wyniki sondażu instytutu badania opinii publicznej Allensbach. Jak komentuje serwis „Deutsche Welle”, choć do Niemiec dociera coraz mniej uchodźców, to obawy niemieckich obywateli nie maleją. „Bezradność władz prowadzi do zwątpienia w państwo i tęsknotę za silnym przywództwem” – pisze DW.

Jak wynika z sondażu, 47 proc. mieszkańców Niemiec odczuwa duży niepokój w związku z sytuacją w kraju spowodowaną napływem uchodźców. To prawdopodobnie najwyższy odsetek od października 2015 roku, gdy w kulminacyjnym punkcie kryzysu uchodźczego uważało tak 53 proc. Niemców.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

DW zwraca uwagę, że niepokój wśród niemieckich obywateli wzrasta pomimo tego, że liczba wniosków azylowych złożonych w pierwszym półroczu tego roku jest o 19 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Zdaniem Renate Koecher, szefowej instytutu Allensbach, „migracja stała się symbolem bezradności państwa” niemieckiego.

Niemcy mocno wątpią również w to, że migranci, których wnioski o azyl zostały odrzucone, zostaną deportowani. Wierzy w to tylko co piąty ankietowany. Ponadto, jedynie co szósty obywatel Niemiec uważa, że władze są w stanie zamknąć granice kraju dla nielegalnych migrantów. Zarazem tylko 9 proc. ankietowanych uważa, że niemiecki rząd poradzi sobie bezwarunkowo z problemami migracji. Aż 54 proc. badanych odpowiedziało, że wątpi w możliwość skutecznego kontrolowania granic swojego kraju. Zdaniem Allensbach, działania Berlina, mające na celu zademonstrowanie siły i zdolności do działania, są odbierane przez obywateli z głębokim sceptycyzmem.

Ankietowani zdecydowanie domagają się od państwa niemieckiego większej skuteczności, przede wszystkim w kwestii polityki migracyjnej. 80 proc. chce bardziej skutecznej kontroli migracji, a 77 proc. – większej konsekwencji przy deportowaniu osób, którym odmówiono azylu. 76 proc. Niemców opowiada się za poprawą bezpieczeństwa w kraju, a 71 proc. chce zaostrzenia kar dla migrantów, którzy dopuszczają się przestępstw.

Niemcom, jak wynika z sondażu, nie podoba się także to, jak funkcjonuje niemiecki system polityczny. Aż 80 proc. badanych uważa, że w Niemczech proces podejmowania decyzji trwa zbyt długo, a 64 proc. jest zdania, że żaden problem w kraju nie jest rozwiązany.  Niemcy krytycznie oceniają też proces dochodzenia do kompromisów,co według 60 proc. ankietowanych trwa zbyt długo.

Przeczytaj: Sondaż: Niemcy nie chcą już rządów Angeli Merkel

Jak podaje serwis DW, obywatele Niemiec uważają, że konieczni są „silni polityczni przywódcy”, którzy „wyznaczają jasny kierunek i realizują cele”. Zaznaczono, że poglądy te podzielają szczególnie zwolennicy AfD, Alternatywy dla Niemiec, kontestującej politykę migracyjną rządu Angeli Merkel i walczącej z politycznym islamem.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

W podsumowaniu Koecher zauważa, że sytuacja widoczna na podstawie badań stawia pod znakiem zapytania przyszłość niemieckiej demokracji. Jej zdaniem, nie wiadomo, jak długo wytrzyma ona w obliczu coraz bardziej złożonych procesów politycznych, z czym wiążą się żmudne poszukiwanie kompromisów i liczne porażki. To z kolei wystawia scenę polityczną w Niemczech na „niebezpieczeństwo powstania tęsknoty za autokratą” – pisze w konkluzji Koecher.

„Przykłady demokratycznie wybranych polityków, którzy korzystają z niechęci do poszukiwania kompromisów i pragnienia silnego przywództwa, osłabiając instytucje i niszcząc demokratyczną kulturę, są w Europie i poza nią coraz liczniejsze” – twierdzi szefowa instytutu Allensbach, nie wskazując jednak bezpośrednio jakich polityków ma na myśli.

Czytaj także: Prezydenci Polski i Niemiec zaniepokojeni wzrostem eurosceptycyzmu w UE

DW.com / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz