Stany Zjednoczone niedawno przeprowadziły wirtualne ćwiczenie szkoleniowe z partnerami z Ukrainy, aby pomóc krajowym służbom bezpieczeństwa, organom ścigania i służbom ratowniczym w identyfikacji, reagowaniu i prowadzeniu dochodzeń w sprawie zabójstw z użyciem broni masowego rażenia – poinformował w środę Departament Stanu.

W ramach część serii zadań, które Departament Stanu prowadzi w całej Europie, Stany Zjednoczone niedawno przeprowadziły wirtualne ćwiczenie szkoleniowe z partnerami z Ukrainy, aby pomóc krajowym służbom bezpieczeństwa, organom ścigania i służbom ratowniczym w identyfikacji, reagowaniu i prowadzeniu dochodzeń w sprawie zabójstw z użyciem broni masowego rażenia (BMR) – poinformował w środę Departament.

Według Amerykanów niedawne wydarzenia w Europie uwypukliły rzeczywiste zagrożenie ukierunkowanymi atakami z użyciem broni masowego rażenia.

“Ataki te uwypukliły potrzebę, aby kraje miały skuteczne krajowe reakcje, szczególnie silną i ugruntowaną komunikację między ekspertami technicznymi, organami ścigania i interesariuszami bezpieczeństwa narodowego. W ramach szkolenia na Ukrainie amerykańscy eksperci organów ścigania i lekarze przekazali lokalnym urzędnikom informacje umożliwiające identyfikację objawów medycznych wskazujących na użycie materiału BMR, cykl ataku związany z próbami zabójstwa BMR oraz konkretne środki umożliwiające bezpieczne i pewne wykrycie oraz reakcji na incydenty z bronią masowego rażenia” – czytamy w oświadczeniu Departamentu Stanu.

Współpraca między ekspertami z USA i Ukrainy obejmowała również wymianę praktyk i wyciągniętych wniosków, co skutkuje zwiększonym poziomem gotowości na potencjalne ataki broni masowego rażenia. “Rozwijanie tych partnerstw i doskonałych społeczności w celu identyfikacji i łagodzenia sponsorowanego przez państwo użycia broni masowego rażenia w ukierunkowanych zabójstwach ma kluczowe znaczenie dla stawienia czoła przyszłym atakom”.

Zobacz też: Władze Niemiec potwierdzają, że Nawalny został otruty środkiem przypominającym Nowiczok

“Stany Zjednoczone są zdecydowane współpracować z sojusznikami i partnerami w celu przeciwdziałania złośliwej działalności Rosji, takiej jak użycie broni masowego rażenia jako narzędzi zabójstw” – głosi oświadczenie.

Zobacz też: Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołała otwarte posiedzenie w sprawie konfliktu w Izraelu

Kresy.pl/Departament Stanu

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply