Unia Europejska opracowała plany, aby niektóre projekty związane z gazem ziemnym i energią jądrową zakwalifikować jako „zielone” – poinformowała w sobotę agencja prasowa Reutera.

Jak poinformowała agencja prasowa Reutera, Unia Europejska opracowała plany, aby niektóre projekty związane z gazem ziemnym i energią jądrową zakwalifikować jako „zielone”. Oczekuje się, że Komisja Europejska zaproponuje w styczniu przepisy decydujące o tym, czy projekty gazowe i jądrowe zostaną włączone do unijnej „taksonomii zrównoważonego finansowania”.

System ma na celu uatrakcyjnienie tych inwestycji dla kapitału prywatnego i powstrzymanie „zielonego prania”, w przypadku gdy firmy lub inwestorzy przeceniają swoje ekologiczne możliwości. Bruksela podjęła również kroki w celu zastosowania systemu do niektórych funduszy unijnych, co oznacza, że ​​przepisy mogą decydować, które projekty kwalifikują się do określonych finansów publicznych.

Projekt wniosku Komisji, widziany przez agencję, oznacza, że inwestycje w elektrownie jądrowe są “zielone”, jeśli projekt ma plan, fundusze i miejsce do bezpiecznego usuwania odpadów radioaktywnych, aby mogły zostać uznane za “zielone”, nowe elektrownie jądrowe muszą otrzymać pozwolenia na budowę przed 2045 r.

Inwestycje w elektrownie na gaz ziemny również zostałyby uznane za ekologiczne, gdyby wytwarzały emisje poniżej 270 g CO2 na kilowatogodzinę (kWh), zastąpią bardziej zanieczyszczającą elektrownię zasilaną paliwem kopalnym, otrzymają pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2030 roku. Wytwarzanie gazu i energii jądrowej zostałoby oznaczone jako “zielone” ze względu na to, że są to działania „przejściowe” – definiowane jako te, które nie są w pełni zrównoważone, ale których emisje są poniżej średniej w branży i nie blokują aktywów zanieczyszczających.

„Biorąc pod uwagę opinie naukowe i obecny postęp technologiczny, a także różne wyzwania związane z transformacją w poszczególnych państwach członkowskich, Komisja uważa, że ​​gaz ziemny i energia jądrowa mają znaczenie jako środek ułatwiający przejście w kierunku przyszłości opartej głównie na odnawialnych źródłach energii”.

Aby pomóc państwom o różnym pochodzeniu energetycznym w transformacji, „pod pewnymi warunkami te rozwiązania mogą mieć sens, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają na zielone” – powiedziało Reuterowi źródło Komisji, dodając, że inwestycje gazowe i jądrowe będą musiały stawić czoła „surowym warunkom”.

Kraje UE i panel ekspertów przeanalizują projekt wniosku, który może ulec zmianie, zanim zostanie opublikowany w styczniu. Energia jądrowa generuje bardzo niskie emisje CO2, ale Komisja zasięgnęła w tym roku porady ekspertów na temat tego, czy paliwo należy uznać za ekologiczne, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych na środowisko.

Niektórzy działacze na rzecz ochrony środowiska i prawodawcy Zielonych UE skrytykowali ujawnioną propozycję dotyczącą gazu i energii jądrowej.

Warto przypomnieć, że Niemcy w piątek wyłączyły trzy z ostatnich sześciu elektrowni jądrowych, co jest kolejnym krokiem w kierunku zakończenia wycofywania się z energetyki jądrowej.

Jak wynika ze wstępnych danych, sześć elektrowni jądrowych przyczyniło się do około 12% produkcji energii elektrycznej w Niemczech w 2021 r. Udział energii odnawialnej wyniósł prawie 41%, przy czym węgiel wytwarzał niecałe 28%, a gaz około 15%. Nowy rząd, który planuje zintensyfikować działania na rzecz ochrony klimatu, w umowie koalicyjnej opowiedział się za wycofywaniem się z energetyki jądrowej.

Kresy.pl/Reuter

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply