Ministerstwo Obrony Ukrainy skrytykowało projekt ustawy o wprowadzeniu instytucji rejestrowanych związków partnerskich na Ukrainie. Resort podał w wątpliwość twierdzenie o “tysiącach żołnierzy, którzy nie mogą oficjalnie sformalizować związków z partnerami tej samej płci”.

Minister obrony Ołeksij Reznikow zauważa, że ​​projekt ustawy  nr 9103 „O instytucji zarejestrowanych związków partnerskich” zrównuje zarejestrowany związek partnerski z małżeństwem, podczas gdy zgodnie z art. 51 Konstytucji Ukrainy małżeństwo opiera się na dobrowolnej zgodzie kobiety i mężczyzny.

CZYTAJ TAKŻE: Do parlamentu Ukrainy trafił projekt legalizacji związków partnerskich. W tle “prawa żołnierzy LGBT”

Reznikow twierdzi ponadto, że projekt ustawy zawiera elementy dyskryminujące w zakresie rejestracji małżeństw innych żołnierzy w czasie pokoju i wojny. Art. 13 projektu ustawy stanowi, że w przypadku chęci zarejestrowania związku przez żołnierza, to sam fakt złożenia przez niego wniosku będzie traktowany jako wyrażenie na to zgody. Oznacza to, że rejestracji związku partnerskiego można byłoby dokonać bez osobistej obecności jednej z osób, która jest żołnierzem.

W resorcie brakuje też danych o „tysiącach żołnierzy, którzy nie mogą oficjalnie sformalizować swoich związków z partnerami tej samej płci” , jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Organizacja pozarządowa „KyivPride” stwierdziła już , że polityka Ministerstwa Obrony „jest niedopuszczalna i narusza międzynarodowe standardy”. Podkreślono, że cały personel wojskowy, „niezależnie od płci, płci czy tożsamości płciowej ”, ma prawo do równości wobec prawa.

Ustawa nr 9103  została zarejestrowana w parlamencie  14 marca br. Proponuje wprowadzenie zarejestrowanego związku partnerskiego jako dobrowolnego związku dwojga dorosłych osób  tej samej  lub  różnej  płci.

Po rejestracji partnerzy uzyskaliby status bliskich krewnych, czyli członka rodziny pierwszego stopnia pokrewieństwa względem siebie, niezależnie od tego, czy faktycznie razem mieszkają i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Autorzy projektu  tłumaczą, że chcą chronić prawa wojskowych, którzy nie mogą oficjalnie sformalizować swojego związku, ponieważ ich partnerzy są tej samej płci co oni.

28 marca Święty Synod Cerkwi Prawosławnej Ukrainy przyjął oświadczenie o „kategorycznej niedopuszczalności” projektu ustawy o wprowadzeniu instytucji zarejestrowanego związku partnerskiego na Ukrainie.

Jak stwierdzono, projekt ustawy „jest sprzeczny z prawem naturalnym ustanowionym przez Boga” , „narusza normy Konstytucji dotyczące definicji małżeństwa jako związku jednego mężczyzny i jednej kobiety” , „zagraża moralności publicznej” oraz „będzie pogorszać sytuację demograficzną na Ukrainie”.

Ponadto Ogólnoukraińska Rada Kościołów i Związków Religijnych skierowała do Przewodniczącego Rady Najwyższej wspólne oświadczenie przeciwko tej ustawie . Oprócz zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej Ukrainy w jego skład wchodzą zwierzchnicy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, naczelny rabin Ukrainy, najwyższy mufti Ukrainy oraz inni zwierzchnicy największych organizacji religijnych Ukrainy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, w sierpniu ub. roku Wołodymyr Zełenski odpowiedział na internetową petycję o legalizację „małżeństw jednopłciowych”, którą podpisało ponad 28 tysięcy osób. Zgodnie z ukraińskim prawem głowa państwa była zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na petycję.

Ukraiński prezydent wskazał, że obecnie nie ma możliwości legalizacji „małżeństw jednopłciowych”, ponieważ zgodnie z konstytucją Ukrainy małżeństwo opiera się na dobrowolnej zgodzie kobiety i mężczyzny, a w czasie stanu wojennego nie można zmieniać konstytucji.

„Jednocześnie Rząd wypracował możliwości legalizacji związków partnerskich zarejestrowanych na Ukrainie w ramach prac na rzecz zapewnienia i zabezpieczenia praw i wolności człowieka. Zgodnie z art. 116 Konstytucji Ukrainy, Gabinet Ministrów Ukrainy podejmuje działania w celu zapewnienia praw i wolności człowieka i obywatela” – czytamy w odpowiedzi Zełenskiego.

Przyjęty w 2016 roku na Ukrainie plan działań na rzecz realizacji narodowej strategii w dziedzinie praw człowieka na okres do 2020 roku przewidywał legalizację „zarejestrowanych związków partnerskich par heteroseksualnych i jednopłciowych”. Do legalizacji takich związków jednak nie doszło. Ukraińskie ministerstwo sprawiedliwości tłumaczyło niewypełnienie tego zadania sprzeciwem społeczeństwa, m.in. artykułowanym przez uchwały wielu samorządów. W 2021 roku ukraińskie wydanie Deutsche Welle podawało, że w opracowywanym projekcie planu działań na rzecz realizacji narodowej strategii na lata 2021-2023 zniknęła wzmianka o związkach „jednopłciowych”.

Kresy.pl / hromadske.ua / itd.rada.gov.ua

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply