Obywatela Ukrainy zaangażowanego w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy naszego państwa zatrzymali funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W środę (1 marca)  funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze, współdziałając z Wydziałem Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału SG, na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali obywatela Ukrainy, który zaangażowany był w organizację nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Funkcjonariusze w ramach prowadzonego śledztwa zebrali materiał dowodowy świadczący o tym, że w organizację przekroczenia granicy naszego państwa wbrew przepisom zaangażowany był 45-letni obywatel Ukrainy. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach wystawił postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu podejrzanego mężczyzny.

Cudzoziemcowi przedstawiono zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom. Sąd Rejonowy w Siemiatyczach zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania  na okres 3 miesięcy.

W tym roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 99 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Z danych, które Straż Graniczna przesłała portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowią 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

„W 2022 r.  przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymano 401 organizatorów nielegalnego przekroczenia granic, a przy granicy polsko-litewskiej – 145 (dot. migrantów, którzy  z Białorusi dostali się nielegalnie na Litwę, a później dalej próbowali przez Polskę dostać się do innych krajów Europy Zachodniej), czyli łącznie 546 osób – wśród nich było 51 Polaków” – poinformowała portal Kresy.pl Straż Graniczna.

Portal Kresy.pl zapytał także Straż Graniczną o ilości przedstawicieli poszczególnych narodowości wśród zatrzymanych w związku z art. 264. § 3. kodeksu karnego.

Z przesłanej odpowiedzi Straży Granicznej wynika, że w ubiegłym roku w procederze przemytu nielegalnych imigrantów dominowali Ukraińcy (231 zatrzymanych) oraz Gruzini (61). Na trzecim miejscu wśród obcokrajowców uplasowali się Białorusini (42). W dalszej kolejności obywatele Mołdawii (21), Uzbekistanu (19), Syrii (12), Rosji (11) i Turkmenistanu (10).

Odnotowano także pojedyncze przypadki zatrzymań pod opisywanym zarzutem obywateli kilkudziesięciu innych państw.

Kresy.pl / strazgraniczna.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz