“MSZ informuje, że w razie zatrzymania takich transportów, na prośbę osób zainteresowanych każdorazowo udzielana jest im przez polską służbę konsularną niezbędna pomoc w kontaktach z funkcjonariuszami służb celnych” – czytamy w komunikacie polskiego resortu spraw zagranicznych, który odnosi się do sytuacji sprzed kilku dni.

W piątek 6 grudnia, prawie tysiąc paczek z mikołajkowymi prezentami przygotowanymi przez Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Tarnowie oraz uczniów tarnowskich i podtarnowskich szkół nie trafiło na Ukrainę. Transportu z darami, które miały trafić do polskich dzieci w obwodzie lwowskim, nie wpuścili na Ukrainę tamtejsi celnicy. Polakom powiedziano jedynie, że paczek jest za dużo. Wobec osób, które przewoziły dary miano nawet wysuwać zarzuty o kontrabandę, mimo iż w paczkach były zabawki, pluszaki, słodycze i artykuły szkolne.

Czytaj więcej: Ukraińscy celnicy nie wpuścili na Ukrainę transportu z prezentami dla polskich dzieci

Sytuacja powtórzyła się cztery dni później na przejściu granicznym w Medyce. Tym razem nie wpuszczono wolontariuszy ze szczecińskiego Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera, wiozących prawie 300 paczek z darami dla Polaków z Ukrainy. Paczki zawierały m.in. żywność, chemię gospodarczą, wózki oraz wykonane przez dzieci kartki bożonarodzeniowe. Ukraińcy celnicy uznali, że paczki trzeba zgłosić do oclenia, choć zwracano uwagę, że pomocy humanitarnej nie da się oclić.

Czytaj więcej: Ukraińscy celnicy kolejny raz nie wpuścili na Ukrainę transportu z prezentami dla polskich dzieci

W odpowiedzi na te wydarzenia dopiero dzisiaj pojawił się oficjalny komunikat polskiego ministerstwa spraw zagranicznych. “Wobec pojawiających się informacji o zatrzymywaniu przez służby celne Ukrainy transportów z paczkami świątecznymi, przeznaczonymi dla naszych Rodaków zamieszkałych w tym kraju, MSZ informuje, że w razie zatrzymania takich transportów, na prośbę osób zainteresowanych każdorazowo udzielana jest im przez polską służbę konsularną niezbędna pomoc w kontaktach z funkcjonariuszami służb celnych” – czytamy. Resztę komunikatu przytaczamy poniżej.

“Jednocześnie MSZ przypomina, że przywóz pomocy materialnej o charakterze humanitarnym na terytorium Ukrainy i Białorusi powinien następować w zgodzie z ustawodawstwem tych państw.

Zgodnie z przepisami celnymi Ukrainy, przewóz rzeczy w objętości przekraczającej ilość przeznaczoną na własny użytek podlega obowiązkowej odprawie celnej przy wjeździe na terytorium tego kraju. W myśl obowiązującego tam prawa zwolnienie z opłat celnych można uzyskać dla dóbr o charakterze pomocy humanitarnej, przeznaczonej wyłącznie dla podmiotów mających status oficjalnych odbiorców pomocy humanitarnej. Rejestr tych odbiorców prowadzony jest przez Ministerstwo Polityki Socjalnej Ukrainy i dostępny jest, wraz z zaleceniami dla darczyńców, pod adresem https://www.msp.gov.ua/timeline/Gumanitarna-dopomoga.html. Odbiorca darów zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do właściwej dla jego siedziby Obwodowej Administracji Państwowej (jeżeli masa towaru nie przekracza 3 ton) lub do ww. Ministerstwa, o uznanie transportu za pomoc humanitarną. Wwóz może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministerstwa lub właściwej administracji obwodowej. Transport podlega kontroli celnej, podobnie jak późniejsza dystrybucja wwiezionej na Ukrainę pomocy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W przypadku Białorusi do wwozu towarów w ramach międzynarodowej pomocy humanitarnej konieczna jest pisemna zgoda Departamentu ds. Działalności Humanitarnej przy Gabinecie Prezydenta Republiki Białorusi w Mińsku oraz dokument o zwolnieniu przewożonych towarów z podatku. Po uzyskaniu ww. zgody odbiorca towaru na Białorusi, który musi posiadać status osoby prawnej, powinien wypełnić deklarację celną, do formularza której wpisuje się numer ww. zgody, i przedłożyć ją w Urzędzie Celnym. Procedura przewozu uzależniona jest od wartości, ilości towaru oraz jego rodzaju. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ww. Departamentu ds. Działalności Humanitarnej:http://dha.gov.by/zakonodatelstvo/.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo konsularne, konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej przekazują zainteresowanym podmiotom polskim informacje o sytuacji i prawie państwa przyjmującego, w tym informacje na temat regulacji celnych, udzielają wsparcia w kontaktach ze służbą celną, a także służą pomocą w przypadku konieczności zapewnienia tłumaczenia w tych kontaktach. Konsulowie udzielają także zainteresowanym podmiotom informacji w zakresie potrzeb środowisk polonijnych w poszczególnych okręgach konsularnych. Wszelkie działania konsulów muszą jednak pozostawać w zgodzie z przepisami prawa obowiązującego w kraju przyjmującym, jak również prawa międzynarodowego.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W okresie przedświątecznym indywidualni darczyńcy, samorządy, organizacje pozarządowe, Kościoły i wiele innych podmiotów wspomagają potrzebujących darami. W ich zbiórkę włączonych jest wielu ludzi dobrej woli. Szlachetność intencji darczyńców i potrzeby obdarowywanych nie mogą jednak przesłaniać wymogu poszanowania obowiązującego w danym kraju prawa. Apelujemy zatem o każdorazowe zapoznanie się i przestrzeganie wymogów formalno-prawnych obowiązujących w kraju, do którego kierowany jest transport z darami. Jednocześnie, aby zagwarantować, że zgromadzone środki zostaną spożytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zalecamy uprzednią weryfikację autentycznych potrzeb potencjalnych odbiorców pomocy humanitarnej.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych”

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Kresy.pl / gov.pl

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. Kojoto
    Kojoto :

    Czy to takie wymoczki w MSZ, czy antypolskie podłe gnidy? Zamiast ruszuć “D.” i pomóc w dostarczeniu paczek, to ględzą o “prawach” obowiązujących na Dzikich Polach. Każdy wie, że wystarczyła by łapóweczka, żeby transporty ruszyły dalej, albo… działanie Polskiej dyplomacji, ale Polska Dyplomacja obecnie nie istnieje.