Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE podważył niezawisłość nowych sędziów polskiego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej i w Izbie Cywilnej. Jego zdaniem, należy uznać uchwały KRS ws. powołania nowych sędziów SN za nieprawomocne.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oświadczył w czwartek, że polska ustawa wykluczająca sądową kontrolę przeprowadzonej przez Krajową Radę Sądownictwa oceny kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego jest niezgodna z unijnym prawem.

Sprawa sięga 2018 roku, gdy nowo powołana Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała, że nie będzie rekomendować polskiemu prezydentowi powołania kilkorga sędziów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Karnej i w Izbie Cywilnej. Jednocześnie, KRS przedstawiła prezydentowi wniosek o powołanie innych kandydatów. Odrzuceni kandydaci odwołali się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przesłał Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne.

 

„Kontrola sądowa postępowań nominacyjnych przez sąd, którego niezawisłość nie budzi żadnych wątpliwości, jest nieodzowna dla zachowania niezawisłości sędziów” – uważa rzecznik generalny TSUE, bułgarski sędzia Jewgenij Tanczew, cytowany przez RMF FM. Ponadto uznał, że zniesienie prawa do odwołania może spowodować lub nasilić brak niezawisłości i bezstronności sędziów faktycznie powołanych na stanowisko sędziowskie.

Jak pisze rmf24.pl, w opinii rzecznika, „należy odstąpić od stosowania przepisów, które prowadziłyby do całkowitego wykluczenia możliwości kontroli błędu w ocenie kandydatów w świetle nałożonych na nich kryteriów”, a także „pominąć prawomocny charakter uchwał KRS w części dotyczącej kandydatów, którzy zostali powołani”. Tym samym, rzecznik radzi, by uznać te uchwały za nieprawomocne. Twierdzi, że polska ustawa „narusza prawo Unii”.

Media przypominają, że sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE w swoim końcowym orzeczeniu biorą pod uwagę opinię rzecznika generalnego, ale nie są do tego zobowiązani. Z reguły jednak wyrok TSUE jest tożsamy z wcześniej przedstawioną opinią rzecznika generalnego.

Przypomnijmy, że w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział Holendrom, którzy odmówili ekstradycji Polaków objętych Europejskimi Nakazami Aresztowania, że „samo istnienie informacji” o nieprawidłowościach w kwestii niezawisłości sądów w Polsce nie może być podstawą do odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania.

rmf24.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply