Przedstawiciele rządu na czele z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg zaprezentowali projekt ustawy o ochronie małoletnich w internecie, który nakłada na dostawców internetu obowiązek wdrożenia mechanizmu umożliwiającego blokowanie dzieciom dostępu do treści pornograficznych. Zaprezentowano również raport NASK „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”.

“Wszystkie dostępne badania wskazują, że narażenie dzieci na kontakt z treściami pornograficznymi, na  tak wczesnym etapie rozwoju, rodzi szereg zagrożeń, w szczególności słabszą integrację społeczną, więcej zachowań niepożądanych, objawy depresji oraz zaburza więź emocjonalną z opiekunami” – mówiła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

“Liczymy na to, że usługa, która będzie obowiązkowa dla operatorów, ale też bardzo prosta i bezpłatna dla rodziców, wzmocni  ochronę dzieci” – stwierdziła wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha.

O tym, jak ważna jest ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami, mówiła także Dorota Bojemska – przewodnicząca Rady Rodziny. Podkreśliła, że dla Rady Rodziny temat ochrony dzieci przed wspomnianymi treściami jest priorytetowy.

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano również raport NASK „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”. Większość młodych ludzi, która wzięła udział w badaniu wskazało telefon komórkowy lub smartfon jest główne narzędzie służące do kontaktu z tymi treściami. Wskazało tak 76,2% starszych i 66,9% młodszych nieletnich.

CZYTAJ TAKŻE: Będzie zakaz pornografii? Rząd jest zainteresowany

Projektowana ustawa jest odpowiedzią na potrzebę uregulowania korzystania z internetu przez najmłodszych. Ustawa ma chronić przede wszystkim małoletnich, ale także pomagać rodzicom i opiekunom w ograniczeniu dostępu do treści pornograficznych. W tym celu na operatorów/dostawców internetu nałożony zostanie obowiązek:

  • wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie,
  • podejmowania działań promocyjnych, by uświadamiać  abonentów o możliwości korzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie,
  • opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach, które mają na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie.

Minister ds. cyfryzacji będzie mógł przy współpracy z UKE przeprowadzać kontrolę, by weryfikować przestrzeganie przepisów ustawy przez dostawców, w tym kompletności raportu o podjętych przez dostawcę działań oraz nałożyć karę pieniężną na dostawców niewywiązujących się z obowiązków ustawowych.

CZYTAJ TAKŻE: Tajlandia zablokowała strony pornograficzne

Kresy.pl / gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply