Sondaż wykonany w dniach 7-15 maja wśród Ukraińców zamieszkujących zachodnie i centralne obwody Ukrainy wykazał, że ta część ukraińskiego społeczeństwa jest zdecydowanie przeciwna jakimkolwiek ustępstwom wobec Rosji.

W sondażu przeprowadzonym przez fundację „Demokratyczni iniciatywy” wspólnie z Centrum Socjologii Politycznej ankietowanym zadano m.in. pytanie, na jakie działania ukraińskich władz byliby gotowi się zgodzić, aby Rosja zakończyła wojnę z Ukrainą. Aż 78% odpowiedziało, że nie popiera „żadnych ustępstw” wobec Rosji. 7% dopuszczało rezygnację ze wstąpienia do NATO. Po 2% zyskały odpowiedzi dotyczące wznowienia dostaw wody na Krym, uznania niepodległości separatystycznych republik w Donbasie oraz uznania Krymu za część Rosji.

Jedynie 2% badanych opowiedziało się za kontynuowaniem rozmów z Rosją w celu „osiągnięcia postępu” nawet kosztem ustępstw. 44% dopuszczało negocjacje z Rosją wyłącznie w celu omawiania kwestii humanitarnych (np. ewakuacja ludności czy wymiana jeńców). 34% było za całkowitym zakończeniem rozmów w Rosją. 12% dopuszczało rozmowy jedynie w przypadku jeśli Rosja pokaże chęć pójścia na ustępstwa.

Aż 78% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie o wiarę w zwycięstwo Ukrainy nad Rosją. Dodatkowo 16% wskazało przy tym pytaniu na odpowiedź „raczej tak”. Dalsze odpowiedzi to „ciężko odpowiedzieć” (5%) i „raczej nie” (1%). Wśród badanych nie było osób, które nie wierzyły w ukraińskie zwycięstwo.

Wśród tych, którzy wierzyli w zwycięstwo Ukrainy, 41% za zwycięstwo uważało odzyskanie przez Ukrainę wszystkich terytoriów utraconych po styczniu 2014 roku. Kolejne 41% za warunek zwycięstwa uważało „zniszczenie rosyjskiej armii” i „rozpad Rosji”. Jedynie 1% uznałoby za zwycięstwo wstrzymanie ognia, a 3% odzyskanie terenów utraconych po 23 lutego br.

Wyniki badania wskazują, że Ukraińcy z zachodnich i centralnych obwodów skłaniają się do zupełnego zerwania z Rosją, włącznie z zakazem wjazdu dla Rosjan na Ukrainę już po zakończeniu wojny. Uważało tak 59% badanych. Kolejne 32% badanych wybrało odpowiedź „raczej tak”. W sumie jedynie 4% było przeciwnego zdania (odpowiedzi „nie” i „raczej nie”).

Zgodnie z sondażem obecnie 89% Ukraińców z zachodu i centrum kraju popiera wejście Ukrainy do UE, a 78% przystąpienie do NATO.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-15 maja metodą wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców wszystkich obwodów zachodnich (wołyński, zakarpacki, iwanofrankiwski, lwowski, rówieński, tarnopolski i czerniowiecki) oraz czterech centralnych (winnicki, kirowogradzki, chmielnicki i czerkaski).

CZYTAJ TAKŻE: Większość Ukraińców nie odda ziemi za pokój

Kresy.pl / pravda.com.ua

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz