Ujemne saldo handlu zagranicznego Ukrainy w okresie styczeń-sierpień 2018 roku zwiększyło się o 45,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i wyniosło 5 mld dolarów. – podał w środę portal Ekonomiczna Prawda.

W styczniu-sierpniu br. ukraiński eksport wzrósł w porównaniu do eksportu w okresie styczeń-sierpień 2017 roku o 12,4 proc. i wyniósł 30,9 mld dolarów. W tym samym czasie jeszcze bardziej wzrósł import – o 16,1 proc. i wyniósł 35,9 mld dolarów. Deficyt handlowy Ukrainy wzrósł więc do 5 mld dolarów.

Ujemne saldo w handlu zagranicznym zwiększało się najbardziej w miesiącach letnich – w lipcu o 1,4 mld dolarów a w sierpniu o 940 mln dolarów.

W sierpniu 2018 w porównaniu z poprzednim miesiącem skorygowana sezonowo wielkość ukraińskiego eksportu wzrosła o 4,7 proc. a import spadł o 4,4 proc.

Współczynnik pokrycia importu przez eksport wynosił w styczniu-sierpniu 2018 roku 0,86% (w analogicznym okresie roku poprzedniego – 0,89%).

Państwowa Służba Statystyki Ukrainy (Derżstat), która obliczyła przywoływane dane, podała, że Ukraina prowadziła wymianę handlową z 215 krajami.

Przypomnijmy, że w pierwszym półroczu 2018 roku ukraiński eksport do Polski był wyższy o niemal jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Dużą cześć stanowi produkcja przemysłu ciężkiego. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku, ukraiński eksport do Polski wzrósł o 30,5 procenta. Wartość ukraińskich towarów sprzedanych do Polski w tym okresie wyniosła 1,7 mld dolarów.

W końcu czerwca 2017 r. Rada UE zatwierdziła preferencje handlowe dla Ukrainy. Zatwierdzone propozycje miały poprawić dostęp do rynku unijnego dla ukraińskich eksporterów. Jak tłumaczono – w związku z trudną sytuacją gospodarczą na Ukrainie i podejmowanymi w tym kraju reformami.

Kresy.pl / Europejska Prawda

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply