Wśród ukraińskich działaczy społeczno-politycznych największym zaufaniem cieszą się showman Wołodymyr Zelenski i piosenkarz Swiatosław Wakarczuk. Daleko w tyle za nimi pozostają „tradycyjni” politycy.

W sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS) pytano ankietowanych o stosunek do poszczególnych działaczy społeczno-politycznych. Najkorzystniejsze oceny zyskał Wołodymyr Zelenski – ukraiński showman i aktor. Pozytywnie odniosło się do niego 40 proc. ankietowanych, neutralnie – 41 proc. a negatywnie – 11 proc. Niewiele gorzej oceniono Swiatosława Wakarczuka, znanego ukraińskiego piosenkarza, przejawiającego także ambicje polityczne – pozytywny stosunek przejawiało wobec niego 38 proc. ankietowanych, obojętny – 42 proc. a negatywny – 12 proc.

Jedynym ukraińskim politykiem, u którego odnotowano przewagę głosów pozytywnych nad negatywnymi okazał się przewodniczący pozaparlamentarnej partii Pozycja Obywatelska Anatolij Hrycenko (24 proc. ocen pozytywnych, 21 proc. negatywnych i 37 proc. neutralnych).

W przypadku pozostałych działaczy społeczno-politycznych odsetek ocen pozytywnych nie przekraczał 17 proc. Tak było w przypadku Julii Tymoszenko (16,7 ocen pozytywnych, 55,9 proc. negatywnych i 23,8 proc. neutralnych). Jeszcze gorzej wypadły notowania ukraińskiego prezydenta. Petra Poroszenkę pozytywnie oceniało tylko 10,3 proc. ankietowanych a neutralnie 13,7 proc. Aż 70,8 proc. miało wobec niego negatywny stosunek. Niewiele lepsze okazały się notowania premiera Wołodymyra Hrojsmana.

Sondaż KMIS jest kolejnym badaniem pokazującym brak zaufania Ukrańców do klasy politycznej w kraju.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-19. kwietnia br. na grupie 2004 dorosłych respondentów metodą wywiadu osobistego. Sondaż nie objął terytorium anektowanego przez Rosję Krymu. Statystyczny błąd badania wynosi nie więcej niż 3,3 proc.

CZYTAJ TAKŻE: „Inny polityk” liderem prezydenckiego sondażu na Ukrainie

Kresy.pl / Ukrainska Prawda

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply