Rosyjski resort finansów ujawnił jak wiele środków brakuje budżecie państwowym już w styczniu. W porównaniu do wykonania poprzedniego budżetu deficyt wzrósł 14-krotnie.

Budżet federalny Federacji Rosyjskiej w styczniu, według wstępnych danych, został wykonany z deficytem 1,776 bilionów rubli, czyli 14 razy wyższym niż jego wielkość ze stycznia ubiegłego roku. Wówczas odnotowano deficyt na poziomie 125 mld rubli, przytoczyła w poniedziałek agencja informacyjna Interfax. Jak podaje agencja, tak wysoki wynik oznacza, że na styczeńzrealizowano już 60 proc. planu.

Przychody rosyjskiego budżetu wyniosły na styczeń 1,356 bln rubli, czyli o 35 proc. mniej niż poziom przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody z ropy i gazu wyniosły 426 mld rubli, co oznacza spadek o 46 proc. w porównaniu do stycznia 2022 roku. Wynika to, jak zaznacza Ministerstwo Finansów, przede wszystkim ze spadku notowań ropy Urals oraz spadku eksportu gazu ziemnego.

Przychody budżetowe Rosji poza ropą i gazem wyniosły 931 mld rubli i spadły o 28 proc. rok do roku, głównie z powodu spadku wpływów z krajowego podatku VAT i podatku dochodowego.

Z kolei wydatki budżetowe w styczniu wyniosły 3,117 bln rubli, przekraczając dane z analogicznego okresu ubiegłego roku o 59 proc. Przyspieszenie finansowania wydatków na początku roku wynika głównie z szybkiego zawierania umów i zaliczek na niektóre zakontraktowane wydatki – tłumaczy Ministerstwo Finansów. Ministerstwo uważa, że ​​zapewni to również bardziej równomierną realizację wydatków budżetu federalnego w 2023 r.

Pobór krajowego podatku VAT w styczniu spadł w Rosji o prawie połowę w porównaniu do stycznia ubiegłego roku – do 379 mld rubli wobec 683 mld rubli. Ministerstwo Finansów tłumaczy to wprowadzeniem od kwietnia ubiegłego roku przyspieszonej procedury zwrotu podatku VAT, co doprowadziło do redystrybucji kwartalnych wolumenów zwrotu za pierwszy miesiąc kwartału. Taka sytuacja miała miejsce w 2022 r. – zauważa Ministerstwo Finansów.

Niedobór podatku dochodowego w styczniu Ministerstwo Finansów oszacowało na 72 mld rubli (w styczniu 2023 roku jego wpływy wyniosły 65 mld rubli). Wynika to m.in. ze zwrotu nadpłaconych podatków w poprzednich okresach – czytamy w raporcie.

Ministerstwo Finansów zwraca też uwagę, że w wyniku przekazania w grudniu do Funduszu Emerytalnego i Ubezpieczeń Społecznych części transferów przewidzianych na 2023 r., w tym roku uwolniono środki budżetowe w wysokości 1,496 bln rubli. Daje to elastyczność w zarządzaniu strukturą alokacji.

Zgodnie z ustawą budżetową dochody w 2023 roku planowane są w wysokości 26 bln 130,3 mld rubli, wydatki – 29 bln 55,6 mld rubli, deficyt – 2 bln 925,3 mld rubli.

Budżet został opracowany w oparciu o prognozę ceny ropy Urals na poziomie 70,1 dolarów za brayłkę. Ostatni raz rzeczywista cena baryłki była nieco powyżej tego wskaźnika między 15 października a 14 listopada 2022 r. W okresie od 15 grudnia do 14 stycznia spadła do 46,82 dol. na tle rosnącego „dyskonta sankcyjnego”, a pod koniec stycznia wyniósła 49,48 dol. Ministerstwo Finansów oszacowało utracone wpływy z ropy i gazu za styczeń na 54,5 mld rubli.

Czytaj także: Media: Większość państw zwiększyła import z Rosji pomimo sankcji

interfax.ru/kresy.pl

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz