Występując na forum rady ONZ do spraw praw człowieka minister spraw zagranicznych Rosji zasugerował jakie ma ona plany wobec Ukrainy.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przemówił do członków rady przy pomocy wideo-łączna. “W związku z rozpoczętą kampanią w sprawie rzekomego naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, której inicjatorzy wykazują całkowitą obojętność i pogardę dla łamania praw człowieka, pragnę zwrócić uwagę na Deklarację z 1970 r. dotyczącą zasad międzynarodowych przyjaznych stosunków i współpracy między państwami zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych” – powiedział Ławrow.

Podkreślił on, że dokument ten, przyjęty jednogłośną uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ, stanowi, że zasada poszanowania integralności terytorialnej ma zastosowanie do „państw, które przestrzegają w swoich działaniach zasady równych praw i samostanowienia narodów […] i, co za tym idzie, mającym rządy reprezentujące [obywateli] bez różnicy rasy, wyznania lub koloru skóry wszystkich ludzi żyjących na danym terytorium” – zacytowała agencja informacyjna Interfax.

Ławrow uznał, że “kijowski rząd neonazistowski w oczywisty sposób nie był i nie jest takim wobec narodów Ukrainy”. Jego działania uznał za sprzeczne z prawami człowieka, które z kolei ukazywał jako fundament ładu politycznego. Uwaga ta sugeruje, że Rosjanie są gotowi do kreowania nowych organizmów politycznych na terytorium Ukrainy.

Rosyjski minister skrytykował też państwa zachodnie twierdząc, że prawo międzynarodowe „nie może zależeć od egoistycznych ambicji „wąskiego kręgu elit”, które starają się napisać na nowo Powszechną Deklarację z 1948 r., zniekształcić na swój sposób i zastąpić własnymi „regułami” osiągnięty wówczas konsensus, który leży u podstaw całej naszej wspólnej pracy. Rolą Rady Praw Człowieka ONZ jest zapewnienie przestrzegania naszych wspólnych, a nie czyichś wąskich wartości, promowanie dyskusji opartych na wzajemnym szacunku bez upolitycznienia i podwójnych standardów oraz zapobieganie wykorzystywaniu kwestii praw człowieka do ingerencji w sprawy wewnętrzne”.

Jak przykład takich działań wskazywał antyrosyjskie sankcje państw zachodnich “wycelowane w prostych ludzi, czego nikt już nie próbuje ukrywać”.

“Te nielegalne restrykcje nie ograniczają się już do zakazów finansowych i ekonomicznych. Dotyczą one sfery kulturalnej, sportowej, turystycznej, edukacyjnej, informacyjnej i ogólnie wszystkich kontaktów międzyludzkich. Zachód wyraźnie stracił nad sobą kontrolę w celu wyładowania gniewu na Rosji, poszedł na zniszczenie wszystkich instytucji i reguł, które stworzył, w tym nienaruszalności własności” – powiedział Ławrow.

„Arogancka filozofia Zachodu, oparta na poczuciu własnej wyższości, wyjątkowości i przyzwolenia, musi się skończyć. Suwerenna równość państw jest kluczową zasadą Karty Narodów Zjednoczonych. W pełni odnosi się do prac Rady Praw Człowieka. Rosja jest zawsze otwarta na równą, dyskusję z wzajemnym szacunkiem na wszelkie tematy, jest gotowa znaleźć sprawiedliwą równowagę interesów” – podsumował rosyjski minister spraw zagranicznych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W czwartek nad ranem armia Rosji rozpoczęła, na polecenie Władimira Putina, operację zbrojną przeciwko Ukrainie na pełną skalę. Rosjanie zajęli dużą część obwodu chersońskiego, część obwodu ługańskiego, czernichowskiego, sumskiego, zaporoskiego i podeszli pod Kijów, gdzie trwają walki, podobnie jak w Charkowie, drugim co do wielkości mieście kraju.

Operacja jest realizowana pod hasłem wsparcia dla separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej i jej mieszkańców. Trzy dni przed atakiem Rosja uznała państwowość tych republik.

interfax.ru/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply