Sąd Miejski Moskwy orzekł, że założona przez Aleksieja Nawalnego Fundacja Walki z Korupcją ma charakter ekstremistyczny.

Moskiewski sąd ogłosił swoją decyzję w środę wieczorem. Uznał on, że zarówno Fundacja Walki z Korupcją (FBK) jak i regionalne sztaby Nawalnego są organizacjami ekstremistycznymi. Tak samo zaklasyfikował Fundację Obrony Praw Obywateli (FZPG). Obie fundacje już wcześniej miały oficjalny status agenta zagranicy, który nakłada określone restrykcje na ich działalność. Uznanie ich za ekstremistyczne to faktyczna delegalizacja.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1741.62 PLN    (7.91%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Orzeczenie sądu miejskiego podlega apelacji choć jednocześnie sąd zadecydował o natychmiastowym wykonaniu, co oznacza, że wymienione organizacje powinny od razu zaprzestać działalności. Karalnym stało się uczestniczenie w nich, czy nawet tylko propagowanie ich agendy bądź wspieranie finansowe.

Moskiewski sąd przychylił się do wniosku prokuratora po posiedzeniu, które ciągnęło się przez około 12 godzin. Pod koniec posiedzenia wszyscy prawnicy FBK wycofali się z procesu, twierdząc, że sąd był stronniczy, zrelacjonował portal Svoboda.org. Nie było ich przy samym ogłoszeniu wyroku.

Przypomniał on, że zgodnie z niedawno uchwalonymi przepisami osoby, które działały w organizacjach następnie za ekstremistyczne mogą zostać pozbawione możliwości w rejestracji jako kandydaci.

Według Telewizji Dożdż sąd odrzucił wniosek prawników FBK o wezwanie na przesłuchanie samego Aleksieja Nawalnego, odbywającego obecnie wyrok w kolonii karnej w Pokrowie.

svoboda.org/tvrain.ru/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz