Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał do Marszałka Sejmu wniosek o zatrzymanie i tymczasowe aresztowania dla posła, byłego wiceministrowi sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

We wtorek na stronie Prokuratury Krajowej został opublikowany komunikat w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Prokurator Generalny przekazał do Marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka.

Krajowej Zespół Śledczy Nr 2 powołany w Prokuraturze  prowadzi obecnie postępowanie w sprawie “przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez działających w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych funkcjonariuszy publicznych w osobach Ministra Sprawiedliwości i urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości”.

Wspomniane niedopełnienie obowiązków, jak twierdzi prokuratura, miało polegać na zarządzaniu, rozdysponowaniu i rozliczeniu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, poprzez udzielanie w sposób uznaniowy i dowolny wsparcia finansowego beneficjentom programów nieposiadających związku z celami Funduszu.

Prokuratura Krajowa informuje, że zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje na “dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że poseł Marcin Romanowski popełnił 11 przestępstw, w tym polegających na udziale w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa, w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych”.

Czytaj: Bodnar oskarża Marsz Niepodległości o “propagowanie ustroju totalitarnego”. Stowarzyszenie wydało oświadczenie

W związku z dużym prawdopodobieństwem popełnienia przez posła Marcina Romanowskiego wspomnianych zarzutów Prokurator Krajowy chce zastosować wobec byłego wiceministra środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratura Krajowa/Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply