Redaktorzy Wikipedii głosowali za uznaniem amerykańsko-żydowskiego Ligi Przeciwko Zniesławieniom (ADL) za „ogólnie niewiarygodną” w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, dodając ją do listy źródeł zakazanych i częściowo zakazanych.

Przeważająca większość redaktorów biorących udział w debacie na temat kontrowersyjnej ADL głosowała za uznaniem tej organizacji za niewiarygodną także w kwestii antysemityzmu, którego tropienie i piętnowanie jest głównym celem tej organizacji. Oczekuje się formalnej deklaracji Wikipedii w tej sprawie, zrelacjonował w czwartek izraelski “Haaretz”.

Decyzja w sprawie cytatów związanych z Izraelem podjęta w zeszłym tygodniu oznacza, że ​​jedna z najbardziej znanych i najstarszych żydowskich grup lobbystycznych i propagandowych w Stanach Zjednoczonych – historycznie przedstawiająca się jako wiodący amerykański autorytet w dziedzinie antysemityzmu – jest teraz uznana za źródło propagandy lub dezinformacji w oczach encyklopedii internetowej, jak podkreśliła izraelska gazeta.

Co więcej, w warunkach niemal całkowitego konsensusu kilkudziesięciu redaktorów Wikipedii biorących udział w dyskusji, stwierdzono, że ich zdaniem ADL nie powinna być cytowana w celu uzyskania faktycznych informacji na temat antysemityzmu, ponieważ działa ona przede wszystkim jako organizacja proizraelska i ma tendencję do etykietowania uzasadnionej krytyki Izraela mianem antysemityzmu.

„Wydaje się, że ADL nie trzyma się już poważnej, głównego nurtu i przekonującej intelektualnie definicji antysemityzmu, lecz zamiast tego poddało się bezwstydnemu upolitycznieniu tego samego tematu, w dziedzinie którego pierwotnie uważano, że można na niej [ADL] polegać” – napisał redaktor znany jako Iskandar323, którego prośba o dyskusję na temat ADL ostatecznie doprowadziła do zakazu cytowania amerykańsko-żydowskiej organizacji.

W pisemnym oświadczeniu ADL stwierdziła, że ​​decyzja Wikipedii była wynikiem „kampanii na rzecz delegitymizacji ADL” i że redaktorzy sprzeciwiający się zakazowi „przedstawiali punkt po punkcie, oparte na cytatach z faktów, każde wysunięte twierdzenie, ale najwyraźniej fakty nie ma już znaczenia.” Jak dodano w nim – „To smutny rozwój sytuacji badań i edukacji, ale ADL nie da się zniechęcić w naszej odwiecznej walce z antysemityzmem i wszelkimi formami nienawiści”.

Zdolność ADL do wypełniania swojej misji jest bezpośrednio powiązana z jej wiarygodnością, która znacząco ucierpiała dzięki decyzji Wikipedii, powiedział James Loeffler, profesor historii Żydów na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, cytowanym przez “Haaretz”.

Redaktorzy-wolontariusze Wikipedii debatują nad wiarygodnością ADL od lat, ponieważ grupa ta spotykała się z krytyką ze strony użytkowników zarówno z lewej, jak i prawej strony. Jednak wątpliwości przerodziły się w nową dyskusję na temat zakazu odnoszenia się do tej organizacji jako źródła w kwietniu. Nastąpiły tygodnie dyskusji obejmującej setki wpisów od kilkudziesięciu redaktorów.

Wielu redaktorów stwierdziło, że organizacja podważyła swoją wiarygodność, zmieniając sposób kategoryzowania incydentów antysemickich. Nowa metodologia ADL ujęła wiele propalestyńskich protestów w corocznym audycie antysemityzmu, który wykazał duży jego wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Uznając ADL za „ogólnie niewiarygodną”, Wikipedia informuje użytkowników, że „w normalnych warunkach nie należy korzystać z tego źródła i nigdy nie powinno się go wykorzystywać dla informacji o żyjącej osobie”. Wikipedia nie dokonała całkowitego zakazu korzystania ze wszystkich informacji ADL. Wystarczająca liczba redaktorów argumentowała, że ​​niektóre aspekty pracy ADL, takie jak baza danych zawierająca “symbole nienawiści”, nadal powinny być uważane za akceptowalne źródło dla autorów artykułów.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

ADL od dekad zbudzała kontrowersje, szczególnie w Polsce. Organizacja często oskarżała Polaków o antysemityzm. W 2019 r. uznała Polskę za najbardziej antysemicki kraj świata.

haaretz.com/kresy.pl

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply