TS UE uznał wniosek KE przeciw Polsce za istotną przesłankę dla sądów w sprawach o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w środę orzeczenie mówiące o tym, że sądy w Europie orzekające w sprawach o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, powinny dokonywać oceny ryzyka, czy prawo do rzetelnego procesu sądowego osoby wydawanej Polsce nie będzie zagrożone. W przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia ze względu na nieprawidłowości w systemie sądowniczym sąd powinien wstrzymać się z ekstradycją takiej osoby. – podała Polska Agencja Prasowa.

Orzeczenie ma związek ze sprawą zatrzymanego w Irlandii Artura C., poszukiwanego w związku z podejrzeniem handlu narkotykami. W marcu irlandzki sąd rozpatrujący sprawę o jego ekstradycję do Polski zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o opinię, czy Arturowi C. nie grozi w Polsce nieuczciwy proces. Wskazywano przy tym na wszczęcie przez KE procedury przeciwko Polsce związanej z artykułem 7 traktatu o UE.

“Organ sądowy, do którego zwrócono się o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, musi wstrzymać się od jego wykonania, jeśli uzna, że dana osoba mogłaby zostać narażona na ryzyko naruszenia prawa podstawowego do niezawisłego sądu, a tym samym istotnej treści prawa podstawowego do rzetelnego procesu sądowego, ze względu na nieprawidłowości mogące mieć wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej w wydającym nakaz państwie członkowskim” – orzekł w środę TS UE.

Według TS UE ocena dokonywana przez sąd powinna być dwuetapowa. Najpierw sąd powinien dokonać oceny ryzyka nieludzkiego lub poniżającego traktowania ze względu na nieprawidłowości systemu sądownictwa w danym kraju, kierując się „obiektywnymi, wiarygodnymi, dokładnymi i należycie uaktualnionymi informacjami”. Za takie uznano informacje zawarte we wniosku KE o uruchomienie art. 7. W drugim etapie sąd powinien ustalić, czy stwierdzone nieprawidłowości zagrażają konkretnej osobie, wobec której wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania.

CZYTAJ TAKŻE: Trybunał Sprawiedliwości UE: osoby ze związków homoseksualnych to małżonkowie

Kresy.pl / PAP / RMF FM

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply