Deputowani lwowskiej rady obwodowej utworzyli komitet wykonawczy oraz skasowali uchwałę, jaką wcześniej delegowali część swoich uprawnień na władze w Kijowie. Teraz te uprawnienia spoczęły na komitecie wykonawczym.

We Lwowie utworzono również Radę Narodową (pozakonstytucyjny organ ludowy) która uchwaliła zakaz dla działań Sił Zbrojnych Ukrainy i formacji MSW na terenie obwodu lwowskiego. Deklaracja ma znamiona secesji. Na razie deklaratywna forma tego organu idzie w kierunku secesji wewnątrzpaństwowej.

Za takim postanowieniem głosowało 70 deputatów. Obowiązki szefa komitetu będzie pełnił dotychczasowy szef rady – Petro Kołodij, a jzastępcami będą jego dochczasowi zastępcy z rady obwodwej.

Kresy.pl/3oko.com.ua

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz