Wyłoniono wariant pierwszego wyboru oraz warianty alternatywne dla realizacji projektu pozyskania fregat kr. Miecznik, przy czym za najkorzystniejsze uznano propozycje przedstawione przez oferentów niemieckich i brytyjskich – informuje Agencja Uzbrojenia.

Jak informuje Agencja Uzbrojenia, 10 lutego br., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, Zbrojne RP dokonały wstępnego wyboru projektu koncepcyjnego fregaty Miecznik dla Marynarki Wojennej RP. Dokonano oceny trzech wariantów projektu koncepcyjnego okrętu wraz ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW), opracowanych na podstawie propozycji partnerów zagranicznych. Kryteria oceny obejmowały m.in. parametry taktyczno-techniczne, potencjał bojowy, możliwość dokonania unifikacji pozyskiwanego sprzętu z wyposażeniem posiadanym obecnie przez Siły Zbrojne RP, czy kosztów cyklu życia zaproponowanych rozwiązań i ich dalszego potencjału modernizacyjnego. Jak podkreślono, że różnice punktowe w sumarycznej ocenie każdego z rozwiązań były nieznaczne.

Na tej podstawie, wyłoniono wariant pierwszego wyboru oraz warianty alternatywne dla realizacji projektu Miecznik. Za najkorzystniejsze uznano propozycje przedstawione przez oferentów niemieckich i brytyjskich, przy czym ocena punktowa pomiędzy nimi nie przekraczała 5 proc.

 

Przypomnijmy, że wcześniej swoje oferty złożyły: brytyjska Babcock International (fregaty Arrowhead 140) i niemieckie ThyssenKrupp Marine Systems (fregaty F125 i MEKO A-200). W sierpniu 2021 roku niemiecki holding stoczniowy ThyssenKrupp Marine Systems ogłosił, że zaproponował Polsce model fregaty MEKO A-300 PL w ramach programu Miecznik.

Jak podano, kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie negocjacji pomiędzy Konsorcjum PGZ-MIECZNIK a zagranicznymi partnerami oferującymi technologie platformy okrętowej oraz ZSW. Ostateczne podpisanie umowy Business-to-Business przez Konsorcjum PGZ-MIECZNIK z partnerem zagranicznym, którego rozwiązanie zostało wskazane jako wariant pierwszego wyboru, będzie uzależnione od ostatecznych warunków i kosztów pozyskania. Konieczne będzie też uzgodnienie przez strony przemysłowe warunków pozwalających spełnić nałożone na wykonawcę wymagania. Dotyczy to m.in. niezbędnego transferu technologii i budowy potencjału przemysłowego w polskich stoczniach i ośrodkach badawczych.

Zobacz też: Szef MON: Okręty typu Miecznik będą budowane w polskich stoczniach

Zaznaczono, że jeśli osiągnięcie takiego porozumienia nie będzie możliwe, to powinny rozpocząć się rozmowy z oferentem wariantu drugiego wyboru. Z tych względów, ostateczne wskazanie dokonanego wyboru w ramach programu Miecznik zostanie podane do publicznej wiadomości po zakończeniu wszelkich negocjacji.

Agencja Uzbrojenia (AU) poinformowała też, że kolejnym etapem realizacji projektu będzie przygotowanie Projektu Wstępnego dla wybranego rozwiązania oraz opracowanie zaktualizowanego Przemysłowego Studium Wykonalności i Analiz Techniczno-Ekonomicznych. Równocześnie ma ruszyć transfer technologii i wiedzy oraz przygotowywanie potencjału do rozpoczęcia produkcji prototypu okrętu Miecznik wraz z ZSW, tj. pierwszej jednostki z serii.

Zgodnie z harmonogramem, budowa okrętów rozpocznie się w 2023 roku, zaś pierwsza jednostka powinna być gotowa do czerwca 2028 roku. Dostawy kolejnych przewidziano do 2034 roku.

Umowa z lipca 2021 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia, którego następcą prawnym jest Agencja Uzbrojenia, a Konsorcjum PGZ-MIECZNIK, z PGZ S.A. jako liderem, obejmuje pozyskanie na drodze pracy rozwojowej i zakupów jednego okrętu prototypowego, wraz z niezbędnymi środkami bojowymi, oraz dostawa dwóch jednostek seryjnych, wraz ze środkami bojowymi oraz pakietem szkoleniowym i logistycznym dla trzech jednostek. Całkowita wartość umowy oraz szczegóły dotyczące wyposażenia i uzbrojenia okrętów „zostaną doprecyzowane po zakończeniu I Etapu, tj. po ostatecznym wyborze optymalnego, docelowego rozwiązania”.

Wiadomo, że według oficjalnych zapowiedzi, okręty Miecznik zostaną wyposażone w systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, systemy rażenia woda-woda i woda-ziemia oraz torpedy przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Jednostki te zwiększą zdolności Marynarki Wojennej RP w zakresie prowadzenia obserwacji i kontroli akwenów morskich, ochrony baz morskich, zwalczania celów nawodnych, podwodnych oraz lądowych znajdujących się w strefie brzegowej, jak również prowadzenia morskiej obrony powietrznej” – informuje AU.

Przypomnijmy, że w grudniu ub. roku Konsorcjum PGZ-MIECZNIK złożyło do Inspektoratu Uzbrojenia Przemysłowe Studium Wykonalności zawierające m.in. trzy Projekty Koncepcyjne platform okrętowych wraz z korespondującymi propozycjami dot. Zintegrowanych Systemów Walki.

Program kp. MIECZNIK zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy zapewnią zdolności operacyjne do realizacji zadań na morzu, co zabezpieczy szlaki żeglugowe, zapewni bezpieczeństwo militarne i potencjał odstraszania, a także wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

W temacie pozyskania fregat polecamy film na naszym kanale YouTube:

Zobacz także: Media: Marynarka wojenna RP. Potężna w deklaracjach ale gorzej z modernizacją i okrętami

Do maja 2021 roku chęć udziału w przetargu deklarowało w różnych formach szereg podmiotów zagranicznych. Było wśród nich włoskie konsorcjum Fincantieri/Leonardo, które zaprezentowało projekt budowy w polskich stoczniach fregat PPA, o modułowej architekturze, dla Marynarki Wojennej RP. Jednocześnie, Fincantieri i Leonardo są gotowe na zaproponowanie rozwiązania opartego także na fregatach FREMM, gdyby takie wymaganie postawiono w ramach programu Miecznik.

Przeczytaj: Fregaty PPA – włoska propozycja dla Polski

Ponadto, swoje propozycje zgłaszały: norweski Kongsberg (fregaty Vanguard – obecnie na etapie propozycji projektowej), francuska Naval Group (fregaty [email protected] lub FREMM), hiszpańska Navantia (fregaty F110), brytyjska Babcock International (fregaty Arrowhead 140) i niemieckie ThyssenKrupp Marine Systems (fregaty F125 i MEKO A-200).

Zobacz: Program Miecznik: Hiszpanie proponują fregatę F-100 dla Marynarki Wojennej RP

Agencja Uzbrojenia / dziennikzbrojny.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz