Prof. Marcin Wiącek będzie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Decyzję w tej sprawie podjął w środę Senat.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Senat wyraził zgodę na wybór prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jego kandydaturą zagłosowało 93 senatorów, nikt nie był przeciw, a pięcioro senatorów wstrzymało się od głosu. Byli to Jan Maria Jackowski, Andrzej Pająk i Jarosław Rusiecki (wszyscy z klubu PiS), Aleksander Pociej (KO) oraz Lidia Staroń (niezależna).

W trakcie debaty przed głosowaniem w Senacie prof. Wiącek był pytany o orzeczenie TSUE uznające reformę sądownictwa w Polsce za niezgodną z unijnym prawem. Przyszły RPO odpowiedział, że wyrok TSUE “wskazuje, że model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, kontekst, w jakim ten model został wprowadzony i liczne inne okoliczności towarzyszące zmianie prawa w tym zakresie prowadzą do zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej”. Prof. Wiącek zadeklarował swoją wolę koordynowania prac nad wykonaniem tego wyroku, za zgodą uczestników życia politycznego. Zobowiązał się też do wystąpienia z propozycją debaty nad “kompromisowym rozwiązaniem” w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Prof. Wiącek przyznał też, że “dostrzega wątpliwości prawne dotyczące podstawy prawnej do powołania trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego”, ale dodawał, że istnieje domniemanie legalności prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw, w związku z czym jego zdaniem kwestionowanie ważności orzeczeń TK może zaburzyć pewność prawa. Jednocześnie wskazał, że w kontekście nieprawomocnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce sędziowie TK, których ono dotyczy, powinni wstrzymać się od orzekania.

Kandydat na RPO deklarował się jako zwolennik poglądu o prymacie konstytucji RP nad wszelkimi umowami międzynarodowymi.

Jak podawaliśmy, Sejm wybrał Marcina Wiącka na RPO w czwartek 8 lipca. Jego kandydaturę popierały wszystkie kluby parlamentarne (m.in. posłowie PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński).

Dr hab. i prof. UW Marcin Wiącek to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. Kieruje Zakładem Praw Człowieka na Wydziale Prawa UW. Wydał ponad 100 publikacji, które dotyczyły prawa konstytucyjnego, praw człowieka, praw obywatela. Jest zatrudniony od 2007 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Był w latach 2014-18 członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Kresy.pl / pap.pl / polsatnews.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply